Modell Holmestrand ca 1950

 

Laget av nåværende elever ved Nedre Gausen kompetansesenter (2006)

 

Foto: Rune (5 bilder satt sammen)