Prosesjon fra tidl. internat til skolen

 

Lørdag 28. oktober 2006 kl. 10.30.

 

Årstallene viser de årene de BEGYNTE på døveskolen.

 

Foto: Rune (12 bilder)

 

På bilde nr. 2, damen i brun/beige kåpe, nr. 2 fra venstre: Den eldste deltakeren: Bergljot Johansen (elev 1927-32).