Gunnar Hansen, Tore Karlgård og Rune Anda
i Døves Ungdomsklubb, Bergen
brukte mye tid på å lage en trickfilm,
som ble populær


Her ser vi Gunnar Hansen