Velg bakgrunnsfarge:

Elever på Bergen off. yrkesskole for døve 1970-71

Gunnar Hansen
Rune Anda (sluttet september 1970, gikk over til Hammer Trykkeri)
Ole Martin Husby
Vidar Paul Helland
Kåre Egeland
John Egil Uglem
Kyrre Andersen
Magnar Lorgen
Rolf Tronsmo
Harald Breimyr
John Nordtorp
Vidar Øien
Trygve Hodnekvam
Kåre Neeraas
Thore Thomassen
Svein Olav Mikaelsen
Kjell Bastesen