Velg bakgrunnsfarge:

Fra Tegn og Tale nr. 6, juni 1950:

Thomas Hopkin Gallaudet,
De døves venn og velgjører

Hvert år, den 10. Desember er en minnedag for Amerikas døve, på denne dag feirer de fødselsdagen til T. H. Gallaudet, grunnleggeren av Amerkas første døveskole. Den finnes i Hartford, Connecticut.

Gallaudet viet hele sitt liv til arbeidet for de døve. Han inspirerte mange lærere som var interessert i de døve til å følge hans eksempel.

Gallaudet College, høyskolen for døve, er et levende bevis for den ro og forhåpning Gallaudet nærte for de døve. Thomas Hopkin drømte lenge om å opprette en slik høyskole for døve, det tok lang tid før drømmen ble realisert.

Thomas ble født den 10. Desember 1787 i Philadelphia. På morsiden stammet han fra de franske hugenoter som hadde bosatt seg i New York. Hans far, Peder Wallace Gallaudet, ble født i New York City den 21. April 1756. I unge år var han bosatt i Philadelphia der han virket som ofiser i tiden før sitt bryllup i 1787. Hans mor, Jane Hopkins, var av fornem herkomst, blant hennes aner finnes Thomas Hooker og John Hopkin.

1802 avsluttet han sin forberedelse til høyskoleutdannelse på Latinskolen i Hartford og fortsatte på Yale skolen, på den sistnevnte skolen ble han uteksaminert i 1805 med klassens høyeste karakter.

Han møtte Alice Cogswell, datter til Mason Fitch Cogswell som var Peter W. Gallaudets nærmeste nabo i Hartford.

Hun hadde blitt døv som følge av en alvorlig febersykdom. Th. H. Gallaudet tilbød hennes foreldre å undervise henne med en privatlærer. Cogswoll og et stort antal venner samlet penger for å koste på hennes utdannelse på en skole i Europa.

Han seilte til England våren 1815, men han ble narret. Det kongelige døvstummeinstituttet i Paris åpnet sine porter for ham, og han studerte der i flere måneder.

En ung fransk døvelærer, som selv var døv, fulgte med Gallaudet tilbake til Amerika.

De fikk samlet penger til å opprette den første døveskole i Amerika, den ble bygd i Hartsford 1817. Gallaudet ble skolens leder, under de 14 årene han vari sitt embete utdannet han døvelærere som senere ble ledere for lignende skoler. Han giftet seg med Sophia Fowler den 29. August 1821. Hun var en av hans første elever på Hartford-skolen. Hun stammet fra en stolt, uavhengig familie av Ny-Englands farmere.

Hans sønn Thomas H. Gallaudet ble misjonær for døve. Edward Miniver Gallaudet som med hjelp av Amos Kendall grunnla en skole for døve i Washington. Fra denne skole fremgikk siden de døves høyskole "Gallaudet College". Senere i livet viet han seg til undervisnings- og filantropisk virksomhet. Han skrev avhandlinger om religion og filosofi. Han fikk mange ærefulle utmerkelser og ble utnevnt til en høy stilling.

Den 10. September 1851 døde han.

På en døvekongress i New York City ble i året 1884 foreslått å reise et minnesmerke over Thomas Hopkin Gallaudet. Oppdraget til å utføre statuen ble overtatt av en kjent og fremstående billedhugger. Statuen finnes i Washington.

The Buff and Blue.) Oskar Matthes.

Rune kommenterer: Det virker som om noe av teksten over som var trykt i "Tegn og Tale" var nokså rotete. Men vi får håpe leserne kan finne ut av hvem det var snakk om, Thomas eller Edward eller Amos, ved tredje siste avsnitt altså.