Velg bakgrunnsfarge:

Fra Tegn og Tale, nr. 10-11/1930:

Lon Chaney er død

- mannen fra filmen "Ringeren i Notre Dame"

Den store filmskuespiller er død. Han døde av en lungebetendelse, som han pådrog sig under en filminnspilling. Det vil i dag sikkert nevnes hele verden over med opriktig sorg. Han var en av de få, som med sine utmerkede karakterroller bragte stumfilmen op på det virkelige kunstneriske nivå den nu og da befant sig før lydfilmen kom og gjorde en omveltning på det hele.

Lon Chaneys livsskjebne er ganske eiendommelig. Han blev født i Colorado Springs i 1883 av helt døve foreldre. Han er således et bevis mot den nye teori, som mener, at er begge foreldre døve må barna også bli det. Men sikkert har dette tragiske moment spilt en stor rolle i hans bevissthet. Det blev alltid tragiske roller han kom til å spille.

Sitt gjennembrudd fikk han som krøplingen i "Mirakelmannen". Næste store film vi husker ham i var hans næsten geniale fremstilling av "Ringer ine Notre Dame", Victor Hugos fantastisk ulykkelige fantasifoster, halvt menneske og halvt dyr. I "Han som fikk ørefikene" efter Andrejevs skuespill og "Rovedderkoppen" var Lon Chaney også den som satt der igjen ulykkelig og forsmådd, mens der var andre som sørget for filmens lykkelige slutt.

Ennu en gang vil vi få se Lon Chaney i Metro Goldwyn filmen "Vestenfor Zansibar", som kommer i denne sesong. Der spiller han en fantastisk trollmann, som med sine kunster holder de innfødtei ave. Og så er det slutt for allti. Men hans publikum vil nok ikke glemme ham så fort, dertil var hans roller ved sin fantasi og sin gripende menneskelighet gang på gang preget sig for sterkt i vår bevissthet.