Velg bakgrunnsfarge:

Tegn og Tale 16, 1. oktober 1956:

De døves venn fyller 80 år

I morgen er fru Inga Braae Johannessen 80 år. Den gamle dame er fremdeles så vital og humørfylt at en ikke skulle tro at hun har nådd en så høy alder. Og fremdeles brenner hun for den saken hun har kjempet fram: fortsettelsesskolen for unge begavede døve og tunghørte. Hennes egen tunghørthet ble drivfjæren i dette arbeid. Det pinte henne at de døve skulle være utestengt fra all videreutdannelse og bare var henvist til de sju årene på døveskolen. Da kom de ikke lenger enn til å kunne lese en enkel lettfattelig bok og så gå ut i arbeidslivet i et eller annet håndverk. Men det er så mange begavede unge døve som burde få videreutdannelse, mente fru Braae-Johannessen.

I 1938 begynte hun å arbeide for saken. Det var mange vansker som skulle overvinnes, men hun gikk ikke trett. I 1940 stiftet hun et fond for unge døve og tunghørte, det vokste etter hvert, til økonomien var sikret, og man kunne kjøpe eiendommen Alm i Jevnaker til fortsettelsesskole for døv ungdom.

Åtte år (1948) etter ble skolen åpnet. Kronprinsesse Märtha sto som beskytter, og fru Braae-Johannessen kunne se et positivt resultat av sitt arbeid.

I flere år ble skolen drevet ved midlene av Utdanningsfondet til den ble skjenket staten som gave. Men den er likevel uløselig knyttet til fru Braae-Johannessens navn. Det er takket være hennes enestående energi og kjærlighet til oppgaven: å skape lettere vilkår for ulykkelig stilt ungdom at skolen i dag eksisterer, og fondet til beste for de døve - det er på 70 000 kroner - skal bære hennes navn. Det er en takk som hun setter umåtelig pris på. Hun er også tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull.

Fru Inga Braae-Johannessen tilbringer 80-årsdagen på Studenterhjemmets hotell hvor hun bor, og det vil nok strømme mange hilsener inn til henne fra mennesker som vil takke henne fordi hun aldri ga opp.Hun har i sannhet vært en ildsjel.

Dagbladet 25. august 1956