Velg bakgrunnsfarge:
Fra "Tegn og Tale" nr. 17, 1. oktober 1963:

Det er glede i å hjelpe

Annetsteds i dette nummer fortelles det om hvordan Norges døve har gjennomført en lynaksjon til hjelp for de hardt katastroferammete døve i Skoplje i Jugoslavia. Penger er samlet inn og klær er skaffet til veie. Når man så tenker på hvor få døve det er i Norge, må man med full rett si at aksjonen har vært meget vellykt og at den appell som Norske Døves Landsforbund sendtde ut, er blitt hørt. Vi har også den tro at de døve i Skoplje vil sette særlig pris på at denne hjelpen fra Norge kommer fra døve skjebnefeller.

Det er ikke første gangen døve spontant har vist sin vilje til å hjelpe når de er bedt om det. Vi tror det er et sunt tegn når mennesker som selv har et tungt handikap, likevel viser vilje og evne til å hjelpe andre. Med en vanskelig skjebne følger ofte selvmedlidenhet og selvopptatthet slik at man fullstendig mister evnen til å se at andre også kan ha det vanskelig. Desto gledeligere er det å oppleve ting som f. eks. denne Skoplje-hjelpen. Den forteller at det finnes mange døve i vårt land som til tross for sin ublide skjebne likevel har evnen til å se andres problemer og nød.

Det er en rikdom av krefter gjemt i å tenke slik som dette: Selv om jeg har mine egne problemer å streve med, så er det andre som har det enda tyngre. Med mitt tunge handikap har jeg likevel en hel del ting å være glad over. Jeg har mennesker jeg er glad i og som er glad i meg, jeg har familie som er avhengig av meg og jeg av den. Jeg har venner som liker å være sammen med meg. - Slik sett er jeg virkelig rik. Denne rikdommen må jeg skynde meg å dele med andre. Jeg har ikke lov å beholde den bare for meg selv!

En slik tankegang tvinger oss inn i et riktig forhold til dem vi lever sammen med. Istedenfor å være opptatt av hvor ublid skjebnen har vært mot oss, tenker vi da mer på hvordan vi selv kan være til hjelp for andre - i vår familie, i vårt arbeide, i vår vennekrets, i vår døveforening.

Skulle ikke den spontane hjelpen vi gav til våre døve venner i Skoplje være et uttrykk for at vi egentlig så gjerne ville være hjelpsomme mot hverandre så den ofte så grå hverdagen får litt av festdagens glade farger over seg?

La oss hjelpe hverandre med glede!

Eilif Ohna
(som var både leder i Norske Døves Landsforbund, og redaktør av Tegn og Tale)

Blåfargen er uthevet av meg (Rune). Det var den teksten som ble framført som "deklamasjon" under intervju med Eilif Ohna i Døves Videos "Ditt liv"