Stjerneskudd

Titt har man fortalt,
at hver gang en stjerne falt,
menneskenes barn i samme time
fikk lov å ønske alt.
Når du ser et stjerneskudd,
la ditt ønske flyve ut,
da vil alle stjerners herre høre deg.
Bare du av hjertet tror,
da er ingen bønn for stor,
når et stjerneskudd der faller
på din vei.
Skjebnen selv er da din lykkes smed,
den smiler til deg ned fra himlens stjerner.
Når du ser et stjerneskudd,
da er det et himlens bud
om at du skal vinne,
hva du ønsker deg.