Bør TEGNSPRÅK bli valgfag på hørende skoler i Norge?

Velg bakgrunnsfarge:

Jeg er:
Døv Døv-blitt Tunghørt Hørende CI-operert

Synes du at TEGNSPRÅK bør bli valgfag på hørende skoler i Norge?
I Døves Tidsskrift før jul leste vi "Syn på saken" fra en hørende som mener at det bør være mulig å få tegnspråk som valgfag i skolene. Hun ville foretrekke tegnspråk framfor et annet, valgfritt språk. Er du enig?

Når du klikker på SEND SKJEMA, blir det sendt direkte til min private e-post adresse.

(Til din orientering: Jeg øver meg på å se hvordan dette fungerer. Hvis du her svarer, kommer din e-post adresse uheldigvis automatisk til meg. Jeg vet ikke hvordan jeg skal unngå å motta det. Denne sendingen er frivillig. Resultatene skal komme fram her under når jeg har lest svarene. Jeg vet ikke hvordan man kan få resultatet opp helt automatisk.)

47 = Antall svar hittil
00 = Jeg vet ikke
47 = Ja, tegnspråk bør bli valgfag på skolene i Norge
00 = Nei, jeg synes ikke det er nødvendig

Besvart av (antall)
26 = Døve
00 = Døv-blitte
03 = Tunghørte
18 = Hørende
00 = CI-operert

Les hva Schröder og Peterson skriver om tegnspråklov:
29.06.2001: "Med lov skal landet bygges..." v/Odd-Inge Schröder
29.06.2001: "Tegnspråk som lovfestet minoritetsspråk.." v/Svein Arne Peterson
04.08.2000: Dr. William Stokoe (USA) - tegnspråkforskningens "far" - er død
24.04.2004: Maria Vassli Gjære: Det er allerede mulig...