Nikolaus Kopernikus-statue i Warszawa

 

Denne polske mannen (1473-1543) mente at solen var i sentrum og at jorden og de andre planetene kretset rundt solen.

Bildene er tatt 2. april 2009

 

Mest kjent er Kopernikus fordi han var den første som systematisk beskrev hvordan jorden og de andre planetene går rundt solen (det heliosentriske system), i motsetning til det som var den allmenne oppfatning før dette, dvs. at solen og de andre planetene går rundt jorden (det geosentriske system).

Beskrivelsen av det heliosentriske systemet hadde han klart i 1507.

 

Du kan lese om ham her