4 måneders bilreise i Afrika 1980

Forside av boken "På hjul med The Norwegian Deaf Globetrotters"

Forsiden er tegnet av Tom Kristiansen (døv), Vestfold, 1981

Boken ble trykket i 500 eksemplarer (utsolgt).
Døveskolene i Norge har brukt deler av innholdet i boken i undervisningen