Hordaland Foreldrelag for hørselshemmede hadde idrett på programmet i hele høst.
Bildet er fra siste idrettssamling før jul 2001,
skøytedag i Bergenshallen en lørdag i desember.

Fra klatreskole i Bergenshallen 10. februar 2002. Vi ser Lena (9 år) der oppe.

Foto: Rune