HFLStyret i Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede
2003-2004

(Valgt på årsmøtet 19. februar 2003)

Rune Eng, Ann Kristin (Anki) Nord, Bente Ulstein og Rune Anda.

Foto: Sissel Gerritsen