Hyttebod - juli 2007
(Austevoll)

Det var blitt trangt om plassen til verktøy og annet uteutstyr. Derfor ble vi enige om å bygge en liten, frittstående utebod.

Provisorisk arbeidsbenk.

Like ved bygger vi også lekehytte.

Sett fra stuevinduet (baksiden).