Gravsanger høsten 1974 til høsten 1975

I 1970-76 jobbet jeg på Hammers Trykkeri i Hollendergaten.
Solstrand Begravelsesbyrå var i samme gate, og den største "gravsangkunde".
I ett års periode noterte jeg hvor mange ganger de enkelte sangene
ble brukt i gravsang-heftene. De mest brukte presenteres her

Så ta da mine hender665
O bli hos meg569
Leid milde ljos303
Nærmere deg, min Gud290
Tenk når en gang vi møtes skal256
Jeg er i Herrens hender206
Kjærlighet fra Gud195
Gud når du til oppbrudd kaller166
Velt alle dine veie133
Eg veit i himmerik ei borg115