BERGEN DøVEFORENING 1981-1994 (15 år)

1981:

Foreningsleder: Toralf Ringsø.

FNs Funksjonshemmedes år.

Nye priser ved "kaffesalget" om torsdagene:
En kopp kaffe 3,00
En kopp sjokolade 3,00
Brus (alle sorter) 4,00
Brigg 4,00
Skive m/karbonade+speilegg 10,00
Skive m/karbonade 8,00
Skive m/speilegg 5,00
Rundstykke m/sild+egg 3,50
Rundstykke m/kjøtt 3,50
Rundstykke m/ost 3,00
Skive m/sild+egg 3,00
Skive m/ost 2,50
Skive m/kjøtt 3,00
Bløtkake, pr. stk. 5,00
Brødkake (tebrød) 3,00
Is, alle sorter 2,50

Det var stort utvalg ved disken for 14 år siden, men da hadde vi også Mimmi Jacobsen som sto for innkjøp og tilrettela alt de som stod for servering. Hun ble - ikke uventet - det året valgt til "Årets navn".

Torkel Eikjeland - som 3. januar 1995 fylte 70 år - har ofte vært godt å ha. Budstikken skriver i 1981 at han ofte var i døveforeningen, og gjerne i nærheten av drikkeautomatene. Og var det noen som ikke hadde mynt til automatene, så var det ingen som var fortvilet. Torkel var "en levende veksleautomat"!

Døves Idrettsklubb utga boken "Døveidretten i Bergen - Historikk 1905- 1980", utarbeidet i avisform av Gunnar Hansen og Rune Anda. Boken var i A4-format og på 136 sider, og man kan fremdeles få kjøpe boken hos DIK.

Det var stor underskrift-kampanje "Vi krever teksting av flere programmer i TV!". Budstikken hadde en hel side med blanke linjer for å gi plass til flere underskrift. Disse sidene ble revet ut og samlet sammen til initiativtakeren Ole Johansen, 4344 Kvernaland.

Skuespillgruppen med "Døv igår - idag - hva med I MORGEN?" fortsatte sin turne i landet også i 1981.

Det var gjennomført båtførerkurs i døveforeningen med Ingar Sørhaug som kursleder. 10 døve deltok på kurset, og alle bestod eksamen (og fikk båtførersertifikat) før sommerferien.

Hordaland/Sogn og Fjordane hadde 41 godkjente døve og hørende tegnspråklærere.

Bergen vant historiens første Norgesmesterskap for døve i håndball, som fant sted i Bergen 28. februar - 1. mars 1981. Det ble 30-7 over Stavanger, 22-10 over Oslo B og 6-4 over Oslo A.

3 fra Bergen (Kåre Neeraas, Harald Håverstad og Hans Lie) pluss Torkel Hoff deltok i EM i alpint i Italia, og erobret tilsammen 18 forskjellige medaljer og pokaler!

Budstikken hadde en liste med 12-14 navn på tolker (med telefonnumre) som stod til disposisjon som "nødhjelpstolker". Budstikken skrev: "Riv ut dette arket, og ha det i lommen. Tenk TOLK når du blir utsatt for en ulykke som kreves forklaring, f.eks. hos politiet. Misforståelser kan komme til å koste deg dyrt. Mye kan gå galt. Derfor er det viktig å få tak i en tolk."

Hver mandag fra og med 27. april var både sportsrunden og dagsrevyen på TV tolket i velferdssenteret i døveforeningen (Welhavensgate 68). Tolkene møtte opp etter tur om mandagene. Tilbudet ble godt mottatt.

Margot og Ragnvald Hammer var i El Obeid (Sudan, Afrika) i februar og besøkte datteren Turid. Døvepresten fortalte om turen i døveforeningen en torsdag i juni.

18. juni kom 2. bind av foreningens jubileumsbok "Med landets døve gjennom 100 år". Thorbjørn J. Sander fikk endelig sluttført boken som tilsammen har 352 sider. Bind 1 kostet kr 20 og bind 2 kr 30. (1981 var det store bok-året for døve i Bergen. Da kom det ut følgende "døve- bøker": "Med landets døve gjennom hundre år", "Døveidretten i Bergen 1905-1980" og "På hjul med The norwegian deaf globetrotters".

Gøsta Rougnø ble valgt inn i styret i FFO Sogn og Fjordane.

Merket "Tegnspråkkyndig" var å finne i noen butikkvinduer i Bergen, som fortalte at i butikken kunne man finne en ekspeditør som behersket tegnspråk.

Første politisk debattmøte i døveforeningen fant sted i august.

Styret luftet tanken om å innføre medlemskap for elever på Bjørkåsen skole der ett år gjaldt perioden 1. sept. til 1. juni året etter, og at kontingenten kunne være kr 30 pr. elev. Innkrevingen kunne overlates til elevrådet på skolen. (Det ble det ikke noe av.)

Bergen vant NM i fotball for døve i Stavanger i september.

Oddbjørn Vågen (Bergen) tok 7 NM-gull under NM i friidrett i Bergen.

Tolkekuponger blir tatt i bruk for første gang i 1981.

Døveforeningen arrangerte julebord 11. desember i EKKO Selskapslokaler på Nesttun. Programkomiteen besto av Toralf Ringsø, Kurt Oksnes, Arne Nesse og Britt E. Skogstrand.

Albert Breiteig ble utropt til "Ridder av 1. klasse av Den Kongelige St. Olavs Orden". Medaljen ble overrakt av fungerende fylkesmann Per Skulstad i døveforeningen 30. oktober.

Ungdomsklubben arrangerte bilorientering og fiskekonkurranse.

Asgeir Straume innsatt som ny døveprest søndag 29. november.

Erling Buanes formann i Døves Idrettsklubb.1982:

Foreningsleder: Marta Sander.

Døves Motorklubb ble stiftet 20. januar med Torbjørn Tokle som leder, Arne Nesse som sekretær og Egil Johansen som kasserer. Klubben hadde 18 medlemmer i starten.

20 teksttelefon var fortsatt på prøve i Norge, deriblant hos Toralf Ringsø. Han fortalte til Bergens Tidende: "Et prøveår med teksttelefoner har vist at dette er et hjelpemiddel av uvurderlig betydning for svært mange døve. Problemet er at teksttelefonen er forholdsvis kostbar og vi vet ennå ikke om vi får noen stønad til meromkostningene i forhold til en vanlig telefon.

Døves Alders- og sykehjem fikk kr 1.000 i gave fra Harald Stensrud. Hjemmet takket "for dette gode bevis for omtanke overfor de eldre døves situasjon". (Som vi kjenner til, har Harald Stensrud testamentert hele sin formue til Bergen Døveforening i fjor.)

Gunnar Hansen i Døves Idrettsklubb kritiserte Norges Døve-Idrettsforbund fordi de utgav bladet "Døve-idrett" uten at det var godkjent av forbundstinget. (Bladet "Døve-idrett" viste seg etter en del utgivelser, å være en fiasko. Gunnar er i dag forbundsleder i NDI og har de 4 siste årene utgitt "NDI-Informasjon" som stadig øker antall abonnenter.)

Skjegget borte! Budstikken skriver: "Døveprest Asgeir Straume var klarere og lettere å forstå da han orienterte om forholdene i ekteskapet under temaet: "Det gjelder ditt ekteskap" i døveforeningen 4. febr. Han hadde nemlig fjernet skjegget! På spørsmål om hvorfor han hadde tatt vekk skjegget, svarte han: "Det klødde så fælt!" Samme hva grunnen var; det var mye lettere å se munnen hans heretter."

Driftsproblemer for døvekirken i Bergen. Døveprest Asgeir Straume syntes at Bergen kommunes tilskudd til driften i Nonneseterkapellet var latterlig lav (kr 12.900 for 1981 og kr 14.300 for 1982). (Bergens Tidende 13.3.82.) I september kunne Bergens Tidende opplyse at Bergen Formannskap vedtok å bevilge Døves Menighet et tilskudd på kr 39.220 til dekning av driftsutgifter i 1982 og driftsunderskudd i 1981.

NM i håndball for døve i Oslo 13.-14. mars: Gull til Bergen.

Døves Kirkemøte ble holdt i Bergen 10.-12. september (det ble utsatt fra 23.-25. april pga. streik i det offentlige transport).

Dramagruppen med "Døv i går - i dag - hva med i morgen" satte punktum 17. februar 1982 etter å ha reist land og strand rundt og vist stykket hele 28 ganger. Det ble satt opp i forbindelse med Bergen Døveforenings 100 års jubileum i 1980.

Kontaktklubb for døvblinde hadde første møte mandag 14. juni kl. 11-14. "På møtet vil det bli valg på klubb-styre" skrev Annlaug Koppen i Budstikken.

Ekstraordinært årsmøte 15. april vedtok en økning i medlemskontingenten med kr 25,- pr. medlem, som i sin helhet skulle gå til feriehjemmet Risperlen. Fra da av var oppholdet på feriehjemmet gratis for foreningens medlemmer, mens andre skulle betale oppholdspriser som før.

Lokale kurs for nye tegnspråklærere gjennomført for første gang, 17.-18. april. Deltakerne var: Vidar Sæle, Gøsta Rougnø, Frida Olsen, Olaug Johansen, Grete Elvebakk, Gunn Bratsberg og Helle Grete Frøiland. Aslaug Walters og Marta Sander var instruktører.

Kassa-apparatet som fremdeles brukes under servering om torsdagene ble kjøpt i mai 1982 (kr 1.785).

Døvekirken i Kaigaten utsatt for innbrudd. Pengeskap sprengt. Tyvene fant ikke noe av interesse.

Etter stadige innbrudd i storsalen (Welhavensgate 68) ble det besluttet å mure igjen en av vinduene som vendte mot Nygårdsparken.

21 øst-europeiske døve flyktninger kom til Norge, noen av dem bosatte seg i Bergen.

Hobbytreff gjennomført hver onsdag kl 10-13 (fra 1. sept.) med Berit Bjørø og Kolbrun Hansen som ansvarshavende.

"Trenger vi ny døvekirke i Bergen" var tema på et diskusjonsmøte 23. sept. som ble ledet av Eilif Ohna fra Døves Menighet. Konklusjonen var at "det er behov for en ny døvekirke, og stedet ble foreslått: Ved Døves Aldershjem på Landås", stod det i Budstikken.

Medlemsmøtet i oktober bestemte at Budstikken skulle komme ut som før, hver måned, selv om Døves Tidsskrift nå var kommet ut hver uke.

Arne Nesse valgt som ny leder i Døves Idrettsklubb på slutten av året.1983

Foreningsleder: Marta Sander.

Inger-Lise Henriksen ble ansatt som sosialsekretær i Bergen døveforening fra 1. januar 1983. øse Karin Bondhus sluttet som sosialsekretær og reiste til USA i midten av januar 1983.

Fra og med januar 1983 har liste over godkjente døvetolker vært å finne i hvert nummer av Budstikken.

1982-regnskapet ble ikke ferdig tidsnok til foreningens ordinære årsmøte i februar 1983. Dermed ble det ekstraordinært årsmøte satt til 10. mars 1983.

Bergen ble best i håndballturnering i Oslo i februar der 5 lag fra Sverige var med pluss Oslo og Bergen.

Harald Håverstad gikk til topps i slalåm blant verdens hardeste konkurrenter under døves vinterleker i Italia.

Våren 1983 ble det for første gang gjennomført kurs for nye tegnspråklærere i Bergen (fram til da har slike kurs kun vært holdt på øl.)

Fra 25. til 28. mai gjennomførte Bergen døveforening en lokal kulturuke, med forskjellige underholdningsprogram på Bryggens Museum, samt utstilling i storsalen. 25. mai: "Vi lever" ble deklamert av Toralf Ringsø, Norunn Ellingsen og Rune Anda. Sketsjene "Bilen", "På skolen" og "Sur- og smilende fjes" v/Bjørkåsen skole. "Kjøkkenvise" ved Sverre Bjørø. "Fanitullen" v/folkedansgruppen. Skuespillet "Hva er en døvetolk?" v/døvetolkene i Bergen. Bulgareren Ilija Ivanov spilte "Eselet" og "Telefonkiosk". Klovnene Eva Lauritzen og Toralf Ringsø ("'da og Bæda") underholdte. Teaterstykke "Tragedien Garassim" fremført av våre skuespillere. "Jeg kan høre hånden din" deklamert av Toralf Ringsø. "Slik er livet" v/Thor Lasse Thoresen. Karateoppvisning v/Kobu Do Kan Karateklubb. Landskamp i sjakk Norge-Nederland. Tryllekunst v/Tarjei Vatne. "Ei høne" v/Thor Lasse Thoresen. Uken sluttet med årsfest på Fantoft Studentbys sommerhotell. Kjempestor utstilling med gjenstander laget av døve selv, utstilt i hele storsalen. 27 medlemmer viste fram over 200 utstillingsgjenstander!

I 1983 hadde vi 22 aktive tegnspråklærere, hvorav 11 døve. De underviste tilsammen ca 350 elever.

I månedskiftet juni/juli flyttet vaktmesterparet Gunnar og Kolbrun Hansen ut av vaktmesterleiligheten, og som ny vaktmester ble Svein Tømmerbakke ansatt. Samtidig begynte Birgit Crone Leinebø som vaskehjelp.

I september 1983 ble Jorunn Indrefjord midlertidig ansatt som velferdssekretær i Bergen døveforening (halvdags stilling).

Det ble salgsuksess for Bergen døveforenings vedkommende i Døves landslotteri. I tillegg til topp-plassering på landets salgsstatistikk, gav landslotteriet rekord-inntekter, over 60.000 kroner netto.

Bergen og vestlandet fikk sin døvblittgruppe opprettet som ny underavdeling av Bergen døveforening i 1983, med Silje Brosvik som formann i gruppen.

I oktober var distriktsutvalget for tegnspråkarbeidet med i Vestlandske Lærarstemna. Det var forelesninger/kurs i døvesenteret med ca. 30 interesserte lærere fra vestlandet på "skolebenken", samt utstilling av tegnspråkmateriell o.a. i Realfagbygget.

For tredje gang på like mange år har Bergen rappet gullet ved Døvemesterskap i håndball. I Stavanger 1983 vant Bergen på bedre målforskjell enn Oslo.

Med bulgareren Ilija Ivanov som trener, gikk jentene våre til topps i vennskapskampen i volleyball i Stavanger. Bergen slo Oslo 3-2 i finalen i uoffisiell norgesmesterskap for døve.

Døves Sjakklubb hadde besøk av døve sjakkspillere fra Nederland (i mai) og Sverige (i oktober). Begge gangene tapte Norge.

Oddbjørn Våge, Døves Idrettsklubb, løp igjennom 1983 på idrettsbanen med mange nye norske døverekorder (og en nordisk døverekord).

Bergen døveforening kunne endelig på forsommeren 1983 få en tekst-telefon på plass på kontoret. Dette ble mulig med tilskudd fra trivselsmidler.

Døves Hus har vært plaget av en rekke innbruddsforsøk første halvåret. Sommeren 1983 ble det ordnet med Securitas-vakt mens Døves Hus sto tomt en måned, og etter at vinduene i storsalen (mot Nygårdsparken) ble muret igjen, og hoveddøren foran og døren bak ble skiftet ut, har det blitt bedre.

Døvestevne i nord ble holdt på Skilbrei i dagene 19.-21. august med god oppslutning.

Døves Dag sept. 1983: Festgudstjeneste i Eidsvåg kirke.

Idrettsklubben gjennomførte loppemarked i Døves Hus i oktober 1983, med gode resultater.

Døves Menighet fikk eget kontor i 3. etasje i Døves Hus.

Bergen døveforening gikk til innkjøp av en ny kopieringsmaskin (Canon PC- 20).

Døvetolkene har fått egen plass i telefonkatalogen under yrkeslisten.

Døves Menighet opprettet et utvalg som arbeidet med planene om en ny døvekirke.

Dameklubben og foreldrelaget gjennomførte barnetreff i storsalen hvert fjerde søndag i måneden.1984

Foreningsleder: Rune Anda.

Det ble salgsuksess for Bergen døveforenings del i Døves landslotteri 1984. 29.000 solgte lodder gav topp-plassering på landets salgsstatistikk.

1983-regnskapet (Feriehjemmet og Døves Hus) ble ikke godkjent på foreningens ordinære årsmøte 9. februar 1984. Derimot ble et nyrevidert regnskap godkjent på ekstraordinær årsmøte 22. mars.

Liv Ekeland ble innsatt som assisterende døveprest 22. januar 1984.

Bergen døveforenings folkedansgruppe deltok i Sang- og Musikkveld i Grieghallen 18. mars med Erik Bye som programleder.

For fjerde gang på like mange år har Bergen erobret gull ved Døvemesterskap i håndball. I Skien 1984 vant Bergen med 2 poeng foran Oslo.

Døvemesterskapet i bridge i Trondheim gav gull til bergensparet Eilly Johansen og Eilif Ohna.

Feriehjemmet Risperlen feiret sitt 25 års jubileum på Veland 17. juni.

Døves Menighet kjøpte tomt i Kalfarveien 77, med det formål å bygge ny døvekirke på eiendommen. Bergen Døveforening vurderte å kjøpe det gamle huset på tomten.

Ungdomsklubben hadde ungdomstreff på Risperlen 16.-20. mai med 42 deltakere fra Stord, Oslo og Bergen.

Bergen Døveforening fikk besøk av ordfører Arne Næss i forbindelse med Døves Dag i september. Medlemmene fra salen fikk anledning til å spørre ham om alt mulig. Arne Næss fortalte også om sitt arbeid som ordfører.

Døves Fotoklubb kom i gang med sine aktiviteter 27. august, med Dag Hafstad som leder. (Klubben ble stiftet 7. januar 1985.)

Mandag 1. oktober var det "åpent hus" i Kalfarveien 77. Medlemmene var invitert til å se huset innvendig mellom kl. 18 og 20. Der kunne besøkende få kopi av forslag til hva rommene kunne tenkes å brukes til. Det kom utrolig mange (over hundre).

Barneutvalget ble opprettet i februar, og startet sine aktiviteter 29. oktober, med Vidar Sæle som leder. De har aktivisert gjennomsnittlig 25 barn/ungdom i Jonas Liesvei 68 og på Hunstad skole.

Døves Menighet hadde bispevisitas 14.-16. desember, med besøk av biskop Thor With.

Bergen Døveforening har hatt mange innmeldinger i 1984, fra 351 til 422 medlemmer.

Døves Hus i Welhavensgt. 68 var avertert til salgs i Bergens Tidende 2. oktober 1984.

Bergen Døveforening fikk tilbud fra Døves Menighet om å kjøpe hovedhuset med tomten huset står på for kr 350.000. Samtidig kom det bud på kjøp av Welhavensgate 68 på kr 1,4 mill.

I desember 1984 var det siste gang at ferske nummer av Budstikken ble lagt ut i storsalen slik at medlemmene kunne ta bladet med seg hjem. Fram til da var det slik at de uavhentede bladene ble sendt i posten etterpå.1985

Foreningsleder: Rune Anda.

øret 1985 var et begivenhetsrikt år. Det viktigste som skjedde var flytting fra Welhavensgate 68 til Kalfarveien 77. Det ekstraordinære årsmøtet i Welhavensgate 14. februar 1985 hadde hele 64 ja-stemmer for flytting mens 2 stemte blankt, og INGEN stemte imot flyttingen.

Det ble gjort en rask handel. Kjøpekontrakt med Døves Menighet (selgeren av Kalfarveien 77 A) ble undertegnet 13. mars, og kjøpekontrakt mht salg av Welhavensgate 68 til Norsk Lærerlag ble undertegnet 22. mars.

Allerede 30. mars var det STOR-DUGNAD i Kalfarveien 77 der ca 35 personer deltok i arbeidet med å rydde bort all skrot i huset i Kalfarveien 77 A og å fjerne radiatorer med tilhørende rør.

25. juni ble den store flyttedagen der over 30 medlemmer deltok aktivt i flyttearbeidet fra Welhavensgate 68 til Kalfarveien 77. 3 store varebiler ble tatt i bruk.

20 september hadde vi besøk av daværende ordfører Arne Næss og kommunalråd Bengt Martin Olsen. (øret etter fikk vi 200.000 kroner i tilskudd fra kommunen til oppussing av huset.)

Sinawik Club i Bergen gav oss kr 12.600 til kjøp av scene-teppe i storsalen.

Arkitekt Lasse Bjørkhaug arbeidet intenst med å få fortgang i ombyggingen i Kalfarveien 77 A. Allerede 12. desember kunne vi feire foreningens julebord i den nye storsalen i Kalfarveien 77! Det var imponerende, for bare to dager i forveien var det rotete og kaos i storsalen. Tapetene var ikke kommet, sceneteppet var ikke kommet, spotlight til scene var ikke kommet, gardinene var ikke kommet. Men to dager etter var alt kommet på plass! Arkitekten vår ordnet det også slik at en arbeidsgruppe fra Statens Arbeidsdirektorat for vernet arbeid gjorde mye nyttig arbeid med huset til minimal pris for foreningen.

Siste store sammenkomst i Welhavensgate 68 var på "sommerbord" torsdag 13. juni. Da var det så trangt at noen måtte ha bord og stoler på scenen!

Første store sammenkomst i Kalfarveien 77 A var på "julebord" torsdag 12. desember med ca 130 gjester.

I 1985 var det også andre ting av betydning:

1. Døves Fotoklubb ble stiftet 7. januar.

2. Første selvfinansierende tegnspråkkurs for barn ble gjennomført på Paradis skole med Molly Kjellid som lærer, 11 torsdager.

3. Foreningen fikk 3 nye æresmedlemmer som ble kunngjort på foreningens 105 års fest 31. mai: Sverre Bjørø, Harald Nesse (som døde litt senere samme år) og Marta Sander.

14.-16. juni samarbeidet foreningen med Haugaland Døveforening om døvestevne på Bømlo.

16.-18. august var det døvestevne på Hauglandssenter for første gang. Stevnet ble arrangert i samarbeid med Møre og Romsdal Døveforening.

17. og 22. august var det valgdebatt i Grand Selskapslokaler med topp- politikere fra forskjellige partier i panelet. Begge debattene var døvetolket.

Fylkeslag for hørselshemma i Sogn og Fjordane ble opprettet 19. oktober 1985, der to av våre medlemmer ble valgt inn i styret.

Foreningen arrangerte STOR-BASAR i Ynglingeforeningen 8.-10. november, til inntekt for kultursenteret (Kalfarveien 77). Netto-overskuddet ble på over 42.000 kroner.

Foreningen var blant de få som tok seg inn i data-alderen da en IBM bærbar datamaskin ble kjøpt (6. desember). Maskinen ble bl.a. brukt til medlemsregister og til skrivetolk for døvblitte.

Foreningens egen sosialsekretær skaffet seg sin egen teksttelefon privat slik at det ble mulig med direkte telefonforbindelse med døve som hadde teksttelefon.

I 1985 var det brukt tolk ved en rekke offentlige begivenheter, bl.a. på teater. Hunstad skole sørget for å tilrettelegge teaterforestillinger for døve ved å få dem tolket. Det skjedde både i Den Nationale Scene og i Fyllingsdalen Teater.

Foreningen skaffet seg videokamera og -spiller etter tilskudd fra Kavlis legat.

På Bjørkåsen skole ordnet de timene slik at det ble mulig å få inn "Døve- emner" med døve forelesere (fra døveforeningen).

Klaus Rasmussen døde i 1985 og i den forbindelse ble det ordnet en innsamlingsaksjon til hans minne. Det kom inn kr 13.025 til hans minne, og pengene ble brukt til kakkelovnen som befinner seg i hallen i Kalfarveien 77 A.

I 1979 ble det solgt ut partialobligasjon a kr 100 som hjelp og støtte i forbindelse med å få nedbetalt gjelden på Døves Hus i Welhavensgate 68, som rentefritt lån til Bergen Døveforening. I følge partialobligasjonen sin tekst skulle pengene betales tilbake etter 5 år fra 1/6-1978. Omkring 1. juli 1985 ble det sendt brev til alle som hadde partialobligasjon på Døves Hus med anmodning om at de som ønsket å få pengene tilbake, om å gi beskjed om det innen 1. sept. Det resulterte i at alle ville la foreningen få beholde pengene, og etter 1. sept. ble gjelden annullert.1986

Foreningsleder: Rune Anda.

Tittel som "formann" og annet som ender på "-menn" ble fra 1986 i lovs form endret til enten "leder" eller "medlemmer/representanter".

En annen lovendringsforslag: Paragraf 5, punkt 5, e) ble endret slik at det nå skal velges 5 revisorer (istedenfor 2) + 5 varamedlemmer. Begrunnelsen var at det var blitt flere underavdelinger enn den gang loven ble laget.

Ny styre i Døves Menighetsråd 1986-90: Liv Ekeland, Liv Nyseth, Rune Anda, Skjalg Iversen, Asgeir Straume, Ellen Rosnes, Arvid Støyva, Norunn Kalvenes, Harald Gåsland, Jorunn Koppen, Asle Karlsen, Eilif Ohna og Evelyn Osland.

Leiepris storsalen 1986: En festkveld kr 600. Ellers pr. dag/kveld kr 450. Pr. dag for enkeltmedlem kr 350.

Kakkelovnen ble satt sammen i hallen i K77 av Eli Veim i januar 1986. Arbeidet var hennes eksamens-oppgave. Dette ble vist i Norge Rundt på TV 9. januar. Der ble det sagt at det var første gang på 200 år at det nå igjen ble bygget kakkelovn her i landet! Eli Veim brukte 4 måneder på å arbeide med kakkelovnen. Foreningen la ut tilsammen kr 11.864 for materialet. Pengene som ble brukt til dette, kom inn i forbindelse med Klaus Rasmussens bortgang (det kom inn kr 13.025).

I begynnelsen av 1986 hadde hele 13 døvetolker teksttelefon privat!

Sosialsekretæren fikk ekstra hjelp på kontoret noen måneder. Det var studenten Barbro Sofie Lie som jobbet mandager og torsdager.

Hver tirsdag og torsdag kl. 20.45 fra 8. april til 1. aug. (prøvetid), var det nyheter for hørselshemmede i Bergen lokal-TV! Døvetolken, som dominerte skjermbildet, tolket alt som nyhetsoppleseren på øvre høyre hjørne sa. Norges Døveforbunds 26. landsmøte ble holdt på Hotell Norge i Bergen 8.-10. mai 1986.

Våre skuespillere i "Lokal-TV-gruppen" gjorde lykke med sin en times stykke på Bryggens Museum under landsmøtet. De viste ulike muntre sider av tolkesituasjoner.

I begynnelsen av mai ble det skaffet til veie flaggstang og ny flagg til Kalfarveien 77 av Døves Menighet. Skjalg Iversen malte flaggstangen.

Budstikken meddelte at Idrettsklubbens kontor i 2. etasje ville bli utleid til ABC-produksjon (TV-selskap) i forbindelse med Melodi Grand Prix.

Disponent Albert Breiteig døde i mai.

Medlemmene fikk for første gang tilsendt medlemskontingent i posten, ferdig utskrevet fra en datamaskin.

Fra og med 29. mai 1986 ble nummeret til teksttelefonformidlingssentralen endret fra 012 til 0149.

Kalfarveien 77 A ble malt utvendig 3.-4. mai og 14.-15. juni. I mellomtiden var det regn og atter regn. De som malte i mai var: Arvid Støyva, Harry Ellingsen, Erling Jacobsen, Svein Tømmerbakke og Rune Anda. I juni var det Svein Tømmerbakke, Erling Buanes, Kåre Neeraas, øge Sørhaug, øge Lauritzen, Endre Grytnes, Terje Karlsen og Roger Lygre som malte. Det er nå altså ni år siden sist huset ble malt utvendig.

Nye stilling i K77:

Døvetolk-stillingen opprettet fra 1. sept. Tone Schulstock ble ansatt.

Barne- og ungdomssekretær-stillingen ble midlertidig opprettet fra 1. sept. Heidi Dyrøy ble ansatt.

Det ble i tillegg ordnet med å ansette en sivilarbeider som fikk sitt virke hos Døves Menighet og Bergen Døveforening.

Jan de Lange ny Budstikken-redaktør fra og med august 1996.

12 personer deltok i "Kurs i bruk av teksttelefon" i K77 3.-5. oktober, med Gøsta Rougnø og Rune Anda som lærere.

Kr 200.000 ekstra fikk døveforeningen fra Bergen kommune til å finansiere oppussingsarbeidet i Kalfarveien 77 A!

Liv Ekeland ble 10. okt. utnevnt til residerende kapellan i Eidsvåg menighet. Hun sluttet som assisterende døveprest.

Idrettsklubben har klar for seg arkitekttegning av trimsal i kjelleren i K77.

Også i 1986 var det STOR-BASAR. Denne gangen kom det inn over 60.000 kroner netto! Igjen var Anne Lise Brosvik og Marta Sander de som sto i spissen for arbeidet.

"Mange har etterlyst planer for utnyttelsen av den store eiendommen Kalfarveien 77. Vi vet at det skal bygges kirke i hagen, men hvordan skal resten utnyttes. Vi trenger flere parkeringsplasser, vaktmesterboligen er i dårlig forfatning, utkjørselen er tildels farlig, særlig om vinteren når det er glatt. Døves menighetsråd har bedt arkitekt Lasse Bjørkhaug utarbeide en plan for området." Over to sider med tegninger av prestebolig, innlagt vaktmesterleilighet ble presentert i Budstikken.

Første datakurs for døve? Rune Anda underviste første gruppe døve i Word Perfect 4,1 på NP-Skolen (Norsk Personal) på Bryggen i desember 1986.

Toralv Kvingedal begynte med tegneserier i Budstikken, som gikk over flere numre av bladet.

Sissel Kyrkjebø var gjest under Bergen Døveforenings julebord 18. desember.

Sunnhordland Døveforening ble stiftet 5. desember. Fra døveforeningen deltok Erling Jacobsen og Rune Anda og fra Norges Døveforbund deltok Eilif Ohna. I tillegg var 11 døve/døvblitte tilstede. Ruth Berntsen ble den første lederen i den nye foreningen.

Den amerikanske professoren i psykologi, Harlan Lane, holdt forelesninger både på Universitetet og i døveforeningen torsdag 4. desember.1987

Foreningsleder: Rune Anda

Hans Lie deltok i verdens vinterleker for døve for 10. gang! (Vinter-OL for døve arrangeres hvert 4. år.) - I 1987 ble lekene holdt i Oslo.

Bergen Døveforening sendte via en advokat et protestskriv til Lindås kommune i februar mot at Bøvågen Fiskeoppdrett skulle drive fiskeoppdrett rett utenfor foreningens eiendom på Risperlen.

Døveforeningen kjøpte en tilhenger (litt over kr 10.000). Heretter kunne foreningen selv hente ved til døvesenteret, kjøre ut søppel, hente og bringe diverse store ting m.m. Medlemmene kunne få låne tilhengeren etter fastsatt leiepris.

Døveprest Ragnvald Hammer døde 30. mars, 73 år gammel. Han ble æresmedlem i Bergen Døveforening 1980.

Husstyret laget et nytt låssystem i Døves Hus, slik at rette person fikk rett nøkkel. F.eks. fikk lederen i Dameklubben nøkkel som kunne åpne hoveddøren og døren til dameklubbens kontor.

Foreningen kjøpte en brukt (to år gammel) brusautomat for kr 5.000 (ny kr 31.800) av Hansa Bryggeri.

Transview! Døveforeningen kjøpte et apparat som kunne kobles til en datamaskin og plasseres på en overhead-projector. På den måten kunne en skrivetolk skrive på en datamaskin og teksten komme fram med stor tekst på lerrettet eller veggen. Utstyret kostet kr 27.500. Døvblittegruppen bruker det den dag i dag.

Takstmann: Døvehytta Birkhaug på Totland verdt ca 250.000-270.000. Idrettsklubben vurderte i vinter å selge hytta. Hytta ble høsten 1987 solgt for kr 345.000.

Teksttelefon med myntautomat ble installert i døveforeningen.

Televerket kunngjør at de har teksttelefon i Telebygningen.

Innbrudd i døvesenteret natt til mandag 11. mai. TV-apparat og videospiller stjålet.

NM i bridge gjennomført i Bergen 1.-3. mai 1987.

DIK arrangerte internasjonal håndballturnering i Haukelandshallen lørdag 13. juni. Deltakere fra Bergen, Døvania (Danmark), Start (Danmark), Viking (Danmark), GSV Recklinghausen (V-Tyskland) og (tm)gri (Island). Bergen vant turneringen!

Brettseiling pop! Mange unge døve drev med brettseiling ved Risperlen sommeren 1987.

Kirkens SOS overtok leien av 3. etasje etter at Menighetsseminaret ikke lenger hadde muligheter til å fortsette pga. dårligere elevtilgang. Menighetsseminaret takket i brev til døveforeningen for godt vertskap og godt samarbeid.

Bergenserne som deltok på Nordisk kulturfestival på Island sommeren 1987 kjøpte Norrøna gudebilder som gave til døveforeningen. Disse bildene henger på veggene opp trappen mellom 1. og 2. etasje.

Eva Lundgren holdt foredrag over temaet: "I Herrens vold" i døveforeningen 14. mai.

Over 50 medlemmer deltok i diskusjonsmøtet i døveforeningen onsdag 26. august. Temaet var: "Hørende medlemmer i en døveforening". Mange ønsket like medlemsfordeler døve/hørende, deriblant at hørende skulle få stemmerett i døveforeningen. Olav Throndsen fra Karmøy og Thorbjørn Johan Sander holdt hvert sitt innlegg. (ørsmøtet i foreningen 25/2-1988 godkjente at hørende fikk status som A-medlemmer, og dermed også stemmerett.)

Sosialsekretær Lise Henriksen fikk permisjon fra 10/8-87 til 10/8-88.

Departementet godkjente Gudrun Boge Karlsen som "ikke ordinert prestevikar" i 75% stilling fra 1. september og så lenge Asgeir hadde permisjon. Det hadde da vært umulig å få en vikarprest som kunne tegnspråk.

Thora Gåsland, kona til døvblitte Harald Gåsland, ble ansatt som "midlertidig velferdssekretær" 12. september.

Sigrid Himle Iversen ble tirsdag 15. september ansatt som tolkeformidler i halv stilling etterat Tone Schulstock sluttet (Gudrun Boge Karlsen var vikar en tid).

Det kom stadig pengegaver til ny døvekirke i Bergen, deriblant kr 10.000 fra Handegard i Jondal og kr 35.000 fra Astri Eng.

Døves Ungdomsklubb feiret 25 års jubileum.

Bergen Døveforening stod som arrangør av Døves Kulturdager 13.-15. november 1987. Over 1.200 personer overvar åpningen av kulturdagene i Grieghallen fredag 13. november. Døveforeningens underavdelinger (med tilsammen ca 40 personer) deltok aktivt med i arrangementet bl.a. med salg av mat og drikke til svært mange personer. Aslaug Walters hadde ansvaret for organisering av den del av arrangementet. Malcolm Hurtley (som vi såvidt stiftet bekjentskap med) var den gang chef på Suitell Edvard Grieg. Han fikk en stor takk fordi han reddet oss ut av en utrolig vanskelig situasjon. Problemet var: Hvordan kunne vi trekke 1000 kopper kaffe ad gangen ved å bære vann i bøtter fra springen ved herretoalettet? Samarbeidet mellom Ingebrigtsen ved Friele Faffe, Suitell Edvard Grieg og Malcolm førte tild en endelige løsningen. Vi fikk kaffen ferdig laget fra Suitell Edvard Grieg for kr 5 pr. liter (Fra Hotel Norge kunne vi få kjøpt kaffe til kr 50 pr. liter!) Det hører med til historien at serveringen gav et overskudd på kr 30.390. Ellers var kulturdags- arrangementet vellykket gjennomført, - med forestillinger i Grieghallen, fest på Hotel Norge og til slutt teaterverksted i Døveforeningen søndag ettermiddag med Mary Beth Miller fra USA. Etter kulturdagene kom det en hilsen til Bergen Døveforening fra NDFs kulturkonferanse på øl 3.-6. des.: "Kulturutvalget i NDF gir Bergen Døveforening en kompliment for en førsteklasses innsats i forberedelser og gjennomføring av årets Døves kulturdager som teknisk arrangør. Matserveringen i Grieghallen - og ikke minst innkvarteringen og tolketjenesten i hotellene fungerte perfekt...." "...Arrangementskomiteen vært forutseende og forberedt seg på "invasjon" av tilreisende døve og interesserte som publikum og aktive. Det er med glede vi tar hatten av for Bergen Døveforening!"

Thea Sydnes døde 5. november, og pengene hennes gikk til døvearbeidet på Madagaskar. De gjenværende tingene ble auksjonert bort til inntekt for den nye døvekirken. Det kom inn kr 3.229.

Aslaug Wedaa døde 11. november, 84 år gammel. Hun hadde da vært formann i Døves Glede siden stiftelsen.

Tidligere døvelærer Astri Eng døde 25. november, vel 80 år gammel.

Tegning av den nye døvekirken presentert i Budstikken november 1987. (Kirken ble ferdig og innviet 10. des. 1989.)1988

Foreningsleder: Erling Buanes.

Foreningen skaffet en bærbar "teksttelefon" til tolkeformidleren, slik at hun iblant også kunne snakke med døve i telefon utenom arbeidstid.

ørsmøtet 25. febr. har talt: Hørende får stemmerett!

Døves kulturklubb ble stiftet torsdag 10. mars 1988. (Det het først: Døves kultur- og fritidsklubb.) Rune Anda ble valgt som leder. Klubben hadde en lang rekke torsdagsprogrammer i løpet av året. Godt likt var et kvarters "Verdt å vite" hver torsdag, som hadde følgende emner: Stell ved gravplasser, Billys påbudt om dagen fra 1. april, Vinterdekk forbudt fra 10. april, BUSPOS-saken, Hva skjer med bankkort som forsvinner i automaten?, Det nye natt-apoteket i Bergen, Den nye ferieloven, Visumskjema til Frankrike, Hva sier reglene om melding om flytting i Norge?, Telefonplager, hva kan politiet gjøre? m. m. Klubben hadde også en kveld der man diskuterte teaterstykket "Den sterkeste" der Mira Zuckermann var en av skuespillerne.

1. mars 1988 ble leie-avtale med Norges KFUK-KFUM Bjørgvin krets undertegnet. Da var det klar for utleie av kjeller og 1. etasje av Døves Hus til Inter-Rail-point sommeren 1988.

Psykolog Sissel Grønlie holdt en del foredrag i dameklubben/døveforeningen, bl.a. "Sladder dreper" og "Om å ta vare på hverandre".

På vegne av døveforeningen var Erling Jacobsen tilstede under en auksjon for å sikre seg et konferansebord til styrerommet. Han var tilstede på auksjonen lørdag 9. april fra kl. 10.30 til kl 22! Før auksjonen undersøkte foreningen pris på forskjellige konferansebord, og prisen var fra kr 5.000 og oppover. Bordet på auksjonen ble kjøpt for kr 3.000, og det fulgte 8 stoler sammen med bordet. Konferansebordet er fremdeles i bruk på styrerommet.

Foreningen kjøpte i april en ny oppvaskmaskin til kjøkkenet, da den gamle gikk i stykker.

Døvblittegruppen feiret 5 års jubileum med å arrangere tur til London påsken 1988.

Bilde av foreningsleder gjennom tidene + æresmedlemmer fikk sin plass på veggen i "Kongerommet" i mai.

Før sommeren ble det installert brannalarm i K77 etter krav fra branntilsynet. Det var på grunn av Inter-Rail-point dette ble ordnet i en fart. Prisen kom på nær kr 30.000.

Foreningens videoutvalg, som ble opprettet i 1986, kjøpte ny videokamera og videospiller.

Den nye røykeloven 1. juli skapte problemer i døveforeningen: Hvor skal røykerne få lov til å røyke? Hvilket rom? Det ble til at velferdssenteret i 1. etasje ble røykesone.

Hunstad skoles internater ble innviet mandag 26. september.

135 personer deltok i Døves kulturklubbs stiftelsesfest 24. september. Toni Eva Akerø var toastmaster. Haugaland Døveforening viste en 45 minutters scene; "Mordgåten" og BDFs "Lokal-TV" fremførte sketsjer. Det var også trekning på inngangsbilletter der Roy Skaftun vant en Syden-tur.

Gunnar Fauskanger og Norunn Kalvenes ble øre-operert (Cochlear Implantat) på Haukeland Sykehus før jul.

Basardagene 18.-20. november innbragte nesten 40.000 kroner.

Søren Chr. Ruus tok kontakt med døveforeningen utpå høsten og spurte om vi kunne ta oss av de to menneskene på sokler som fram til 1985 var plassert i Kalfarveien 77. Og det sa vi "...selvsagt takk for at vi kunne få ha dem hos oss i gode og onde dager, inntil Dovre faller..." (sitat fra Budstikken). Det var statuetter av Peter Jebsen og hans hustru. Det var de som i 1868 oppførte huset som i dag eies av Bergen Døveforening.1989

Foreningsleder: Erling Buanes

Sommerlekene for døve (Døve-OL) i New Zealand 7.-17. januar (det var sommer på den sørlige halvkule): Thor Inge Jacobsen (medlem av Bergen Døves Idrettsklubb) tok 6 medaljer i pistolskyting! Det ble 2 gull, 3 sølv og 1 bronse.

Husstyret satte igang kronerulling for å ha penger til siste oppussing av Døves Hus. Han ville unngå å låne for mye av Bergen Bank til oppussingsformålet. Målet var å få inn kr 20.000 i kronerullingen. Pr. 30. nov. 1989 var det kommet kr 18.000.

Oslo Døveteater fremførte "Mirandolina" på kulturbåten "Innvik" 3. mars.

Forbundsleder i Norges Døveforbund, Toralf Ringsø (fra Bergen Døveforening) hadde fram til 1989 vært leder i 5 år. Det var kanskje første gang at et møte i Døves Nordiske Råd ble holdt i Bergen? Iallefall skjedde det 7.-9. april. Lørdag kveld hadde Døves Kulturklubb fest. Lisa Kaupinen fikk fødselsdagsgave på forskudd fra foreningen (hun ble 50 år 12. mai).

12. april var det Datatreff i døveforeningen. Man ville se om det var mange som var interessert i å prate data, utveksle erfaringer og få svar på spørsmål. (Døves Dataklubb ble stiftet i 1990.)

Gunnar Fauskanger fikk gratis partou-kort til alle Branns hjemmekamper i 1989! Det skjedde etterat Sportsklubben Brann fikk lese i Budstikkens julenummer 1988 om hvordan Brann-patrioten Gunnar F. mistet resten av hørselen (nemlig under et øredøvende brøl på Brann Stadion).

Våre håndballgutter vant gull i NM i håndball 25.-26. februar. I volleyball ble jentene våre nr. 3.

Karl Fredrik Robertsen fortalte en fullsatt storsal 20. april og 7. september om sin og tre andre døves rundreise verden rundt.

Feriehjemmet Risperlen fikk endelig telefon. Til påske- og sommer-ferien kunne feriehjemmet låne døveforeningens teksttelefon.

Feriehjemmet Risperlen feiret 30 års jubileum 7. juni. Det var ca 50 personer som møtte fram for å feire dagen.

Speidergruppen i Døves Menighet ble startet torsdag 6. april. 6 speidere (gutter), 2 ulvunger, 2 vandrere (jenter), 7 stifinnere (jenter og gutter) og 1 meisjente ble tatt opp. Speidergruppen fikk kr 3.000 i gave fra Døves Menighet. Pengene var ment brukt til telt og annet leirutstyr. Lederne i speidergruppen var: Kjetil Hestnes, Gudrun Boge Karlsen, Arvid Støyva og Harald Osland.

Debbie Renne (en profesjonell klovn) hadde show i Bryggens Museum 24. august. Hun er fra USA og er døv, kjent som kvinnen med tusen ansikter.

Hunstad skole feiret 25 års jubileum. Det var egentlig ikke Hunstad skole som ble 25 år, men det var 25 år siden det ble dannet en klasse for bare døve/tunghørte i en skole i Bergen, og da var det på Møhlenpris og Nygård skole.

Teksttelefon installert på Flesland flyplass.

NM i friidrett: DIKs Pål Fengestad, Monica Lone og Rita Lone erobret tilsammen 6 medaljer (2 gull, 3 sølv og 1 bronse).

Inger Lise Henriksen sluttet som sosialsekretær etter å ha innehatt stillingen fra 1982 til 1988. (Hun hadde permisjon 1986-88 og var sykmeldt 1988-89).

Døvekirken hadde siste gudstjeneste i Nonneseter kapell søndag 3. desember 1989. Døvekirken der var innviet 12. august 1951. Uken etter, søndag 10. desember ble den nye døvekirken innviet med bl.a. biskop Per Lønning og hovedpresten for Norges døve Anders Kjuus til stede. I forbindelse med innvielsen gav ekteparet Andor og Borghild Arnesen kr 50.000 til døvekirken.1990

Foreningsleder: Erling Buanes

Bergen Døveforening har i brev til NDF januar 1990 skrevet sin støtte "..til tiltaket med "Rødbygget" som døvemuseum og kulturhus for døve, og at Norges Døveforbund med offentlig støtte, må få overta tiltaket og driften av det...."

TV-info installert i døveforeningen. Hver torsdag kunne en følge med i siste nytt og kunngjøringer i foreningen.

Det var kommet ny bok i handelen: "Bergensernes fjellverden". Der kunne en finne omtalt to fjellhytter med tilknytning til Døves Idrettsklubb: "Fjeldglimt" (historisk omtale 1906-1910) og "Birkhaug" (historisk omtale 1919-1988).

Halv sides artikkel i Bergens Tidende 26.03.1990: "Nytt døvesenter til 30 millioner på Mannsverk". Avisen skrev bl.a. videre: "Stiftelsen Hjemmet for Døve planlegger et større døvesenter på Mannsverk i Bergen. Prosjektet, som er kostnadsberegnet til ca. 30 millioner kroner, vil omfatte et nytt sykehjem, boenheter for ungdom, serviceboliger for eldre og felles aktivitets- og undervisningslokaler.", og lenger inne i artikkelen: "...Døve HVPU-klienter, som i dag bor på institusjoner, i første rekke Vestlandsheimen, vil få tilbud om kombinert bo- og tegnspråkmiljø på Mannsverk."

I forbindelse med Bergen Døveforenings 110 års jubileum i mai arrangerte foreningen den første internasjonale folkesansfestival for døve. Det kom døve folkedansere fra Tyrkia (37 personer), Spania (ca 25), Jugoslavia (33), Irland (8) pluss Oslo og Bergen. I tillegg kom åsterrike med 2 observatører. Det ble en inspirerende festival. Bergen Døveforening dekket opphold og mat for alle tilreisende folkedansere. Det ble også laget T-skjorte som alle aktive fikk gratis. Bergen og Norge var med dette kommet med på det internasjonale døvekartet, og blir værende der i "all evighet", ikke minst fordi det var her en slik festival ble "oppfunnet". Kanskje Bergen vil bli beæret med en ny internasjonal folkedansfestival ved den 25. internasjonale folkedansfestival eller liknende? Eilif Ohna var festivalens promotor. Han organiserte det hele og var skaperen av den første internasjonale folkedansfestival for døve!

Døves kulturklubb innbød til tegnekonkurranse i mai. Man ønsket at det ble laget emblem (logo) til døveforeningen. Som så mange ganger tidligere, ble det aldri noen suksess. Få eller ingen kom med forslag. (Også i år - 1995 - er logo-saken kommet opp igjen, forhåpentligvis med større sjanse for at det blir noe konkret av det.)

Døveforeningen fikk kr 86.322 i pengegave av ekteparet Emilie og Arne Iversen. Samme beløp ble også gitt til Døves Alders- og Sykehjem og til Døves Menighet.

Døves Dataklubb ble stiftet 22. oktober 1990, med Elias Grimstad som første leder i klubben. De andre i styret var: øge Lauritzen (kass.), Rune Anda (sekr.), Edvard Rundhaug (styremedl.), Klement Våge (datautstyransvarlig) og Matthias Runarsson (varamedlem). Klubben vedtok allerede på første datatreff etter stiftelsen (19. nov.) sitt emblem (logo). Klubben fikk fort over 40 medlemmer. Omtale om Døves Dataklubb kom i ukeavisen "Computerworld Norge" 16. nov. 1990.

Husstyrets kronerulling nådde målet i 1990 (se 1989-omtale). Det var da kommet inn kr 20.259. Budstikken viste navn på alle som gav penger - det var tilsammen 155 innbetalinger.

Bergen DIK deltok i internasjonal håndballturnering ved Hannover i Tyskland. Av 12 klubblag ble Bergen nr. 3.

Ca 60 personer var med og feiret Døves Alders- og Sykehjems 25 års jubileum 23. november. Det var Bergen Døveforening som tok initiativet for å opprette aldershjemmet, som altså ble en realitet i 1965. I forbindelse med jubileet fikk aldershjemmet kr 50.000 fra ekteparet Arnesen.1991

Foreningsleder: Arne Nesse

Lørdag 26. januar hadde Døves Dataklubb sin første store arrangement. Det var heldags foredrag om datavirus. 24 personer var tilstede. Klubben var forresten tidlig ute med å gjennomføre årsmøtet; det skjedde allerede mandag 14. januar.

Det nye velferdssenteret i 2. etasje pusses opp. Rommet var tidligere brukt som prestekontor til Asgeir Straume fram til Døvekirken var ferdig bygget i desember 1989.

Bergen Døvekirke var med som en del av påskeukeprogrammet i Bergen. Fredag 22. mars kl 19,30 var det "Påskeprogram i tegn og bilder" i Døvekirken, tilrettelagt for døve og hørende.

Døves Menighet og Døves Aldershjem mottok igjen kr 50.000 hver i gave fra ekteparet Arnesen.

I trappeoppgangen mellom 1. og 2. etasje er det plassert tre store glass- skap. To av dem inneholder pokaler, medaljer m.m. som Døves Idrettsklubb har vunnet gjennom årene. Det tredje inneholder minnegaver m.m. fra kulturdagene gjennom årene, likeså fra internasjonal folkedansfestival i Bergen 1990.

Bridgeklubben gikk på dugnad i Døves Hus. Medlemmene hjalp bl.a. til med å skifte lås på dørene i huset.

Videoutvalget fikk kr 50.700 fra Riebers legat til redigeringsutstyr, og dataklubben fikk kr 50.000 fra samme legat til kjøp av datautstyr.

Elever på Bjørkåsen skole laget et stålskap under trappen i 1. etasje i Døves Hus. Skapet har 9 oppbevaringsbokser med hver sin nøkkel, og fungerer bl.a. som "bankboks" for underavdelingene.

Kontaktklubben for døvblinde i vest mottok en gave på kr 10.500 fra ekteparet Borghild og Andor Arnesen.

Noen av våre folkedansere deltok i en konkurranse på Gimle lørdag 26. april. Da var det Hordakappleik. Både Heidi Dyrøy og Marta Ringsø fikk 2. premie!

Døves Idrettsklubb leide hytte på Kvamskogen, ca 600 meter fra tidligere "ungdomsheimen". Døvehytta Birkhaug var som kjent solgt i 1987.

Kirkens SOS gikk til innkjøp av teksttelefon. Fra da av kunne døve ringe direkte til Kirkens SOS.

En tragedie i mai: Elias Grimstad og Hans Olav Lien døde i en kanoulykke under en skoletur i Sogn og Fjordane. De var elever på Bjørkåsen skole. Elias var leder i Døves Dataklubb i Bergen.

Liv Ohna hadde kjøpt lodd i Bergen Døveforening i 1990, og vant en flyreise i Norge med Braathen. I slutten av mai 1991 dro hun og mannen Eilif på tur til Svalbard.

Søndag 18. august ble Ingunn Hagen innsatt som ny døveprest på Vestlandet av hovedprest Anders Kjuus. Gudrun Boge Karlsen holdt sin avskjedsgudstjeneste søndag 9. juni og sluttet formelt som døveprest 1. juli. Hun hadde da vært vikarierende døveprest i 4 år (fra 1.09.87).

Jan Helge Gram Eggestøl ble tilsatt som døvekapellan fra august 1991.

Døves kulturklubb arrangerte kulturuke 16.-22. september med utstilling, underholdning, tegnekonkurranse og mye annet.

I forbindelse med kommunevalget i september arrangerte foreningen partilederdebatt i døveforeningen 5.september. Politikere fra flere partier var til stede.

9.-14. september var det nordisk døveprestmøte i Bergen.

Barneutvalget arrangerte helgetur for barn til Hardangertun Leirskole 28.-29. september. Barna skrev selv om turen i Budstikken.

26. september var det miljødebatt i døveforeningen. Man ville vite om miljøet var bra eller ikke bra. Eilif Ohna ledet debatten.

Torsdag 7. november var det ekstraordinært årsmøte i døveforeningen. Sak: "Endring i statuttene for Døves alders- og sykehjem". Endringene kunne bare skje ved 2/3-flertalls vedtak i Bergen Døveforening. Man ba døveforeningen om at Hjemmet for Døve overtok driften av Døves alders- og sykehjem, i og med at det var planer om et servicesenter for døve på Landås, f.eks. sykehjem, boliger, boliger for psykisk utviklingshemmede døve osv. Endringen ble godkjent med mer enn 2/3-flertall på møtet.

En nabo gikk til rettssak mot Døves Menighet pga. bråk o.a. Rettsaken begynte 30. oktober og varte i to dager. Monica Nilsen, elev på Bjårkåsen skole, refererte kort fra rettssaken i Budstikken. Døves Menighet vant saken, og naboen måtte betale kr 41.480.

Døveforeningen skaffet seg telefaks for ca 5.000 kroner.

Kurt Oksnes med blinkskudd! Han deltok i en stor fotokonkurranse i regi av Bergens Tidende. 1012 bilder var sendt til dem, og disse ble delt i forskjellige klasser. Kurt Oksnes ble nr. 4. Juryen kommenterte: "Rent og godt komponert. Fotografen bruker lyset godt."

Småbarnsforeldregruppen ble opprettet 8. november med Ann Kristin Fiksdal Røger (29) som initiativtaker og gruppens første leder. Hun fortalte til Budstikken at det først og fremst var et savn å ha ordentlig sammenkomst for døve foreldre med småbarn, der man kunne ha "småbarnsprat" seg imellom samtidig som barna kunne leke sammen.1992

Foreningsleder: Arne Nesse

Tolkeformidler Sigrid Himle Iversen sluttet etter eget ønske i slutten av januar. Organist Marta Sørheim begynte som midlertidig tolkeformidler 17. februar og sluttet 1. desember. Deretter overtok Rigmor A. Gåsland.

Branntilsynet kom med store krav til investeringer som ville tilsi at døveforeningen måtte ut med over 100.000 kroner for i det hele tatt å få tillatelse til å leie ut til Inter Rail-point til sommeren. Foreningens styre drøftet saken og besluttet å ikke leie ut mere. Da har foreningen vært tilholdssted for Inter-railere hver sommer siden 1988. I 1991 gav dette et overskudd på kr 26.565. I Bergen Guide for 1992 stod likevel oppført Kalfarveien 77 som overnattingssted, og mange ungdommer fra ulike land gikk ofte på bomtur til døvesenteret for så å bli henvist til et annet sted.

Døves Kirkemøte 1992 ble holdt i Bergen 3.-5. april under temaet "Døves Kirkemøte - muligheter og ansvar". Til møtet kom også varaordfører Ljones med frue. Uforberedt stilte foreningslederen opp og viste dem rundt i Døves Hus.

Døves Alders- og Sykehjem ble endret til Landås Bo- og Servicesenter for døve.

Det ble ordnet med flere "Lørdags-cafe" i døveforeningen.

Tema-møte i døveforeningen 23. april: "Hvordan skape et positivt og aktiv barne- og ungdomsmiljø for døve?". 6 kommunepolitikere deltok på møtet, blant dem Ågot Himle. Før dette hadde det vært diskusjoner i døveforeningen om ungdomsmiljøet og likeså leserbrev i Budstikken, særlig fra Per Krogsæther som skrev om saken med overskriften: "Et ungdomsmiljø uten mål og mening".

Døveforeningen arrangerte lokal skrape-lotteri til inntekt for foreningen.

Fra og med 1. august ble døveprest Ingunn Hagen permittert. Hun fulgte mannen sin som fikk jobb på ambassaden i Reykjavik, Island.

Bjørkåsen skole feiret 50 års jubileum lørdag 20. juni med åpent hus for alle interesserte kl 12.00-20.00. Bergen offentlige skole for døve startet sin virksomhet våren 1942 og som en fortsettelse av denne skolen ble Bjørkåsen skole åpnet høsten 1972. Skolen kunne dermed feire både 50 års jubileum og 20 års jubileum i 1992.

Bergen Lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskap ble stiftet torsdag 7. mai med Nils Johan Bjørø som lagets første leder.

Foreningen fikk kr 50.000 fra Bergen Handelsstand støtteforening av 1949 til utskifting av vinduer.

Kulturklubben gjennomførte "Kulturuke" 22.-27. september med "Tegnspråkkveld", "Barnas dag", "Forelesning om sin hobby", "Kunstutstilling" m.m.

Det nye velferdssenteret i 2. etasje var ferdig og tatt i bruk etter sommerferien. Rommet var åpent hver kveld. Der var gode møbler. Oppussingen var finansiert etter pengegave fra ekteparet Emilie og Arne Iversen. Der er også nye møbler, TV, bøker, aviser o.a.

Døves Dameklubb feiret 90 års jubileum med fest 17. oktober.

Døves Menighet ansatte Reidun Vatne Moe som menighetssykepleier. Sykepleietjeneste for døve var med dette begynt i Bergen. Hennes oppgaver var bl.a. hjemmebesøk, besøke døve på sykehus, følge til legesamtaler, oppsøkende virksomhet, koordinerende virksomhet, informasjon m.m.

Basarkomiteen hadde "Julemesse" på Oasen. Det innbragte over 20.000 kroner.

Hunstad skole innbød sine ansatte til å gjennomføre en test i tegnspråk, både i egne ferdigheter og i å avlese tegnspråk. Skolen ønsket å arbeide aktivt med å heve tegnspråknivået blant de ansatte i hele senteret.

Døves Ungdomsklubb feiret 30 års jubileum med fest 31. oktober.

Speidergruppen var på tur til Sjøkrigsskolen for å besøke planetarium. Ca. 30 personer, både speiderne og deres foreldre var med.

Feriehjemmet Risperlen fikk 18 dyner og 18 puter i gave fra Odd Birkeland.1993

Foreningsleder: Erling Buanes

Oslo Døveteater framviste "Den spanske flue" på Bryggens Museum lørdag 20. mars. Det var fullt hus.

18.-20. mars var det utdanningsmesse i Bergenshalen. HBK-senteret (Hunstad, Bjørkåsen og Kongstein) deltok med praktisk demonstrasjon av tegnspråk, video (demo og praksis), taleskop m.m. Også Døves Trykkeri var med. Trykkeriet har også utdanningstilbud til unge døve.

Tidlig i 1993 kom det melding om at Bergen kommune avslo søknad om utvidelser av bygg på Landås (Døves Aldershjem). Man undersøkte nå andre muligheter.

25. mars var det Arbeidsmarkedsdebatt i døveforeningen. Erling Jacobsen var møteleder.

16.-18. april var det tolkekurs i døveforeningen. Nærmere 30 pesoner deltok.

Det var innkalt til ekstraordinær møte i Døves Motorklubb 26. april der man skulle diskutere "Skal vi oppløse Motorklubben?". Det kom nesten ingen.

Bjørn Tore Jetland (sjefsplanlegger i kommunal avdeling for Næring og samferdsel) var i døveforeningen 13. mars for å orientere om EF/EåS.

Døves Menighet har fått i stand lekeplass for barn rett utenfor døvekirken.

Kongerommet i 2. etasje (som til vanlig kalles "styrerommet") er ferdig rehabilitert. Rommet var blitt pen.

Norges Døveforbund feiret 75 års jubileum i mai. Også i Bergen var det ordnet med arrangement i den forbindelse. Man besøkte et par kirkegårder og la ned krans til Anders Rendedal, Nils Gjerstad og Albert Breiteig. NDF kom ut med en jubileumsbok: "Døveorganisasjonen i kamp gjennom 75 år", forfattet av Thorbjørn Johan Sander.

Bergen lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskap tilbød seg å ha ansvaret for alle tidligere styreprotokoller o.a., både for døveforeningen og underavdelingene.

Budstikken opplyste i mai 1993 at Hjemmet for Døve kanskje ville bli døveforeningens nye nabo. Det var snakk om bytte av eiendommene (Gerhard Gransvei 35 og Kalfarveien 83). I juninummeret fortalte Tone Gerdts om planene for utbygging i Kalfarveien 77/83, og at det var en meget positiv holdning i Stiftelsen Hjemmet for Døve, Stiftelsen Anna Jebsens Minde (som eide Kalfarveien 83) og Bergen Døvekirke til de nye planene. "Det som haster aller mest og som er lettest å få til er boligen til seks psykiske utviklingshemmede døve," sa Gerdts.

Vaktmester Svein Tømmerbakke giftet seg 3. juli med Anne Lise Rype.

Menighetssykepleier Reidun Vatne Moe tok permisjon 30. juni. Geir Skaftun begynte som vikar i full stilling fra og med 1. juli. 23. juni 1993 gjorde Kommunalavdeling helse og sosiale tjeneste følgende vedtak om stillingen: "Hovedutvalget for helse og sosiale tjenester går inn for at stillingen Sykepleier for døve i Bergen gjøres permanent."

I 6 numre av Budstikken varierte bladet skrifttyper, ett skrifttype i hvert nummer. Dette ble gjort for å la leserne vurdere hvilken skrifttype som var behagelig å lese. Følgende skrifttyper var testet: Bookman, New Brunswick, New Century Schoolbok, Palatino, Switzerland, Times New Roman og Helvetica. De fleste valgte Helvetica. Denne skrifttypen har bladet brukt hele tiden etterpå (også før testingen).

Britt-Merete Schoder (35) ble fra 16. august ansatt som Barne- og ungdomskoordinator i døveforeningen. Stillingen var et resultat av et politisk møte i døveforeningen 23. april 1992 med temaet: "Hvordan skape et aktivt og positivt miljø for døve barn og unge?". I Budstikkens augustnummer takket døveforeningen følgende politikere (disse fikk Budstikken tilsendt): Anne Grethe Strøm-Eriksen (AP), Hans-Carl Tveit (V), øgot Himle (SV), Erna Mundal Pedersen (FrP), Kristoffer Lepsøe (FrP) og Helen Fløisand (KF). Fløisand fulgte opp søknaden fra døveforeningen, som altså førte til positiv resultat.

Foran Stortingsvalg 1993 var det politisk debatt i døveforeningen 2. september, ledet av Erling Jacobsen. Aktuelle saker som var lagt ut til diskusjon var: Lovfesting av tegnspråk som minoritetsspråk, Aksept av døve og sterkt tunghørte som en språklig og kulturell minoritet, Fortsatt skoledrift ved de statlige kompetansesentra for hørselshemmede, Utbygging av tolkeutdanningen, tolketjenesten og tolkesentralene, Tiltak for å motvirke arbeidsledigheten blant døve og sterkt tunghørte, Tolking og tekstikg av fjernsynsprogram.

På lederplass i Budstikken, august 1993, kastet foreningslederen fram et gammelt ønske: Foreningen har behov for en lønnet organisasjonssekretær.

Sommeren 1993 var en travel tid i døvekirken. Kirken fungerte som et fristed for den døve Kosov-albaneren Isa Brabanjiqi. Døves Menighet og Døveforeningen tok vare på ham i 6 uker. Han var bl.a. også på besøk på feriehjemmet Risperlen. (Han fikk to ganger avslag på søknad om oppholdstillatelse i Skandinavia.) Hans svenske kjæreste var sammen med ham. Etterat de hadde reist (ingen visste hvor), kom det et brev hvor de takket for gjestfriheten.

Fredag 1. oktober ble Bergen Døves Studentforening stiftet, med Ragna Huse (leder), Edvard Rundhaug (kasserer) og Klement Våge (styremedlem) i styret. 10 studenter var møtt frem til stiftelsen. Foreningen har som formål å være et sosialt forum for døve studenter.

Prøveordning med kåring av "ørets medlem" startet i 1993. Malcolm Hurtley (far til døv datter) ble vinneren for sin kamp for døveskolene i landet.

Kontaktklubben for døvblinde i Vest hadde dagstur til Austevoll lørdag 28. august.

Bergen vant NM i fotball 24.-25. september. Det ble 5-1 over Oslo, 5-0 over Trondheim og 1-0 over Stavanger.

Barneutvalget gjennomførte dagstur til Voss søndag 24. oktober. 23 barn fra Hunstad skole deltok på turen. På Voss ble barna fraktet med hest og kjerre i naturskjønne omgivelser fra jernbanestasjonen til Voss jordbruksskole (1 times tur). Der fikk barna se nyfødte kalver, griser lam m.m.

29.-31. oktober var det igjen arrangert kurs for "Midlertidig godkjente døvetolker" i døveforeningen. Nærmere 20 deltok.

Lørdag 11. desember innbød Barneutvalget til "Juleverksted" kl. 11-17.

Formidling av døvetolker fra Tolkeformidlingssentralen i Bergen Døveforening ble avsluttet 1. desember 1993, etter å ha vært i drift siden september 1986. Hjelpemiddelsentralen i Hordaland overtok ansvaret for dette fra og med 1994.

Tegninger av HVPU-boliger til Hjemmet for Døve i Kalfarveien 77 ble offentliggjort i Budstikken i november.

Døves Kulturklubb hadde "Kunst- og kulturuke" 10.-13. november.1994

Døveforeningens regnskap ble ikke godkjent på ordinær årsmøte, så en måtte ha ekstraordinært årsmøte 21. april for å få dette i orden.

I et intervju med arbeidsrådgivingskonsulent Steinar O. Slaatta forteller han at det er nødvendig med utdannelse for å få seg et yrke. Han sier bl.a.: "I dag er det slik at arbeidsgivere helst vil ansette folk som kan jobben sin med en gang, uten at de må gå gjennom opplæring. Det sier da seg selv at folk som ikke har utdanning får problemer. Yrkesrettet utdanning er meget viktig. Man må ha "fagbrev" i praktisk talt all slags arbeid. Uten det har du nesten ingen sjanse til å få arbeid".

Thorbjørn Johan Sander begynte på kontoret i Døves Hus hvor han arbeidet med døvehistorie. Det var Døves Forlag som leide kontoret (tidligere tolkeformidlingskontoret), og leietiden var fastsatt fram til 31. mai 1995.

Døveforeningen fikk eget nummer for telefax: 55 31 11 88. Tidligere var telefax på samme nummer som vanlig kontortelefon, og det skapte en del problemer.

Norges Døveforbund og Norges Døve-Idrettsforbund drøftet en framtidig organisasjonsmodell i døvesamfunnet. Man så at organisasjonsmønsteret ikke holdt mål i dagens samfunn. Begrepet "Døvesamfunnet i forandring" ble etterhvert ofte brukt. NDF og NDI ble enige om å sette igang et prosjekt. Siden både NDFs leder og NDIs leder begge var hjemmehørende i Bergen, ble Bergen Døveforening blinket ut som mål for prosjektet. Man startet prosjektet med et ekstraordinært ledermøte 27. april med 28 personer til stede.

Døves kulturklubb arrangerte Kulturseminar 4.-6. mars med følgende temaer til diskusjon: "Finnes døvekultur? I så fall, hva er typisk døvekultur?", "Døves kulturdager", "Kulturtilbudene i døveforeningen og NDFs arbeidsprogram de neste 4 årene" m.m.

10. mars var det foredrag/diskusjon om tekniske hjelpemidler i døveforeningen. En fra høresentralen, fra Mannsverk Elektro og fra Televerket deltok.

Psykolog Sissel Grønlie besøkte Småbarnsforeldregruppens foreldretreff og snakket om "Døve foreldre med hørende barn".

Det var nasjonal skolemesterskap for døve i svømming i Slåtthaughallen 18.-19. mars. Våre unge jenter, Birte Schieldrup og Ragna Moe vant en del gullmedaljer.

Feriehjemmet Risperlen fikk nytt kjøkken.

Bergen Døveforening sto som arrangør av Norges Døveforbunds 2. kongress, 6.-8. mai på Bergen Airport Hotel. Man gikk gjennom forbundets arbeidsprogram for 4 år framover, og hele programmet ble presentert via hotellets videokanon. Budstikken nr. 4 var også en del av kongress- program.

Døves Dataklubb opprettet en database som ble kalt "Kalfaret BBS". Tilbudet ble straks populært og flere og flere slo nummeret 55 32 28 28. Klubben holdt forøvrig en del datahelg/kvelder med diverse program. Bl.a. var det foredrag om BBS, om PC-teksttelefon, om ISDN m.m. Det var også gjennomført kurs i regnskapsprogram Excel 4.0 med Asle Karlsen som lærer.

Det var gjennomført døvestevne 21.-23. mai (pinse) i Brandøy leir i ålen kommune.

Torsdag 24. mars orienterte virksomhetsleder på Hjemmet for Døve, Tone Gerdts, om planene for HVPU-boliger i Kalfarveien 77. Mange hadde ordet, og mange støttet prosjektet. Toralf Ringsø var en av dem, og han kom til å kalle Kalfarveiens døve-område som "Døve-landsby", siden det er Døveforening, Døvekirke og Hjemmet for Døve på samme sted.

Våre folkedansere deltok i 2. internasjonal folkedansfestival i Santander, Spania 6.-9. mai. Der deltok 150 aktører fra 7 land: Spania, Norge, Russland, Irland, Ukrania, Ungarn og Kypros. Fra Bergen deltok følgende: Jon Olafsson, Åge Sørhaug, Håkon Osland, Bente Bjånesøy, Olav og Erna Espedal, Marta Ringsø, Ellen og Finn Vabø samt Arne Nesse.

Feriehjemmet Risperlen har fått nytt kjøkken.

Døveforeningen fikk ca kr 50.000 i tilskudd fra Riebers legat til kjøp av datamaskin og printer.

Ingrid Storedale og Svein Tømmerbakke gjennomførte 7-fjellsturen for hhv. 20. og 19. gang!

Døveforeningen fikk ny stilling: Organisasjonssekretær. Lillian Caspersen ble ansatt 1. september. Samtidig ble sosialsekretærstillingen nedlagt, og det ble opprettet en kontorassistent-stilling (Thora Gåsland). Lillian Caspersen var nestleder i Hordaland fylkeslag av Hørselshemmedes Landsforbund og leder i Bergen lokallag av Hørselshemmedes Landsforbund, så hun hadde nok rikelig med erfaring i hørselshemmedes verden før hun ble ansatt som organisasjonssekretær.

Det var gjennomført døvestevne i Nordfjordeid 19.-21. august med bl.a. besøk på hjemstedet til Johannes Berge, som stiftet Norges Døveforbund i 1918.

Feriehjemmet Risperlen feiret 35 års jubileum 12. juni med ca 50 gjester. Harald Stensrud, som døde 26. november 1993, hadde testamentert "de øvrige midler som jeg rår over, skal tilfalle Bergen døveforening". Det ble over 400.000 kroner til døveforeningen.

Prosjektet Barne- og ungdomskoordinator i døveforeningen fikk fortsette ett år til.

Stor motstand mot EU blant døve i Bergen. EU-debatt gjennomført i storsalen 17. november. Ågot Himle (SV) møtte fra NEI-siden og Olav Akselsen (A) møtte fra JA-siden.

Svein Tømmerbakke ble "Årets medlem 1994". Denne populære mannen hadde nå vært vaktmester i døveforeningen i 11 år, og medlem siden 1960.

Første medarbeiderkurs (tillitsmannskurs) på mange, mange år, gjennomført i 25.-26. november, på Norheimsund Fjordhotell.

Gravearbeidet til Hjemmet for Døves HVPU-boliger begynte i Kalfarveien november 1994. Diskusjon, møter, foredrag m.m. om byggeprosjektet og det å ha flerfunksjonshemmede døve som nabo. Det var temamøte i døveforeningen 6. oktober over temaet: "Integrering av døve psykisk utviklingehemmede i døvemiljøet. Hvordan ta vare på hverandre?" v/psykolog Sissel Grønlie.

Vårt medlem, Toralf Ringsø, gikk av som forbundsleder i Norges Døveforbund etter å ha innehatt ledervervet i ti år.

Budstikken fortalte i oktober at Døveforeningen innbød til konkurranse om foreningens logo (emblem). Formålet var å få logoen klar til foreningens jubileum i 1995.

NDF og HLF arrangerte landskonferanse i Bergen 7.-9. oktober. De fleste som deltok på konferansen var foreldre til hørselshemmede barn, og temaet var stort sett døveskole, tegnspråk o.l.

NDF gjennomførte Døves kulturdager på øl 28.-30. oktober. Bergen Døveforening deltok med folkedans og drama ("Svart hjerte").

Døveforeningen kjøpte stillas. Foreningen trenger da ikke å leie stillas for å male Døves Hus. Stillas kan også leies ut til interesserte.

Det var Juleverksted for barn i døveforeningen i desember: Småbarnsforeldregruppen 3. des. kl. 12-15, og døveforeningens barneutvalg 10. des. kl. 11-17.