Velg bakgrunnsfarge:

NORGES DØVEFORBUNDS LANDSMØTER

Norges Døveforbund ble stiftet pinseaften 1918 - 18. mai - i Trondheim. Første landsmøte ble så holdt i Bergen 1920, og både dette og landsmøtene de følgende årene ble lagt til ferietiden, for at færrest mulig skulle ha problemer med å delta. I 1972 begynte man en ny praksis, å legge landsmøtene til langhelger i forbindelse med vårlige høytider.

Den første tiden var regelen at landsmøte skulle holdes minst hvert 3. år. Det ble en del uregelmessigheter, men nå er det fastsatt i forbundets lov at landsmøte skal holdes annethvert år. - Det er også holdt to ekstraordinære landsmøter, som vi her tar med i oversikten, fordi de hadde landsmøte-status. Hoppet fra 1939 til 1946 har sammenheng med problemene under 2. verdenskrig.

1920:

01) Bergen 9.-10. juli

1924:

02) Trondheim 25.-26. juli

1928:

03) Oslo 2.-4. august

1930:

04) Bergen 18.-19. juli

1933:

05) Larvik 25.-27. august

1936:

06) Stavanger 24.-25. juli

1939:

07) Larvik 20.-23. juli

1946:

08) Drammen 10.-14. juli

1948:

09) Trondheim 12.-18. juli

1950:

10) Bergen 6.-9. juli

1953:

11) Bodø 9.-11. juli

1956:

12) Skien 11.-15. juli

1959:

13) Stavanger 9.-12. juli

1962:

14) Hamar 11.-15. juli

1964:

15) Oslo 8.-10. juli

1966:

16) Drammen 19.-22. mai

1968:

17) Trondheim 11.-13. juli

1970:

18) Haugesund 9.-11. juli

1972:

19) Halden 28.-30. april

1974:

20) Ålesund 23.-25. mai

1976:

21) Sandnes 27.-29. mai

1978:

22) Sandefjord 4.-6. mai

1980:

23) Tromsø 27.-28. juni

1982:

24) Stjørdal 20.-22. mai

1983:

Oslo 2.-4. september

(ekstraord. landsmøte)
1984:

25) Kristiansand 31. mai - 3. juni

1986:

26) Bergen 8.-10. mai

1988:

27) Trondheim 12.-15. mai

1989:

Ål 16. juni (ekstraord. landsmøte)

1990:

28) Geiranger 24.-27. mai

1992:

29) Drammen 12.-14. juni

1994:

30) Stavanger 2.-4. september

1996:

31) Bodø, 14.-16. juni

1998:

32) Oslo, 2.-4. oktober

2000:

33) Langesund, 26.-28. mai

2001:

34) Sarpsborg, 21.-24. juni (Kongress i forkant av landsmøtet)

2003:

35) Stokmarknes, 29. mai-1. juni

2005:

36) Bergen/Newcastle, 19.-23. mai

2007:

37) Molde, 15.-17. juni

2010:

38) Tromsø, 5.-6. juni

2013:

39) Stavanger, 31. mai - 2. juni

2016:

40) Oslo, 27.-29. mai

Fra og med 1991 holdes det representantskapsmøter de årene det ikke holdes landsmøte. I 1990 ble første forbunds-kongress holdt, i Oslo. Den neste ble holdt i Bergen i 1994, i Trondheim i 1998 og den siste i Sarpsborg 2001.

Fra og med 2002 holdes Landsråd de årene det ikke er landsmøte.

Oversikten er oppdatert 06.05.2016 med nye input fra 2007 til 2016 fra Oslo Døveforening.