(TT 21/1966)

Bjørg Høiby

Tegn og Tale 21/1966:
Bjørg Høiby er ansatt som ny styrer ved Stavanger off. skole for døve (yrkesskolen for døve jenter), og vi har avlagt en visitt hos henne med det formål å presentere henne for Tegn og Tales lesere.

Bjørg Høiby har en solid utdannelse bak seg. I 25 år har hun virket i forskjellige skolearter, mesteparten av tiden i skoler for barn og ungdom med handikap i en eller annen form.

Jeg sitter og prater med den nye styreren, som forteller at hun trives godt på skolen, og at det er et meget godt forhold mellom elever og lærere.

- Hvilken utdannelse har De?

- Jo, det skal jeg fortelle. Etter at jeg var ferdig med lærerskolen, gikk jeg på et kurs for lærere ved Statens Industriskole. Så tok jeg et kurs i hjelpeopplæring i gymnastikk og tegning. I 1958 var jeg på stipendietur til Danmark for å studere hjelpeopplæring. I 1963 fikk jeg statsstipend til et kurs i spesialpedagogikk i Ronneby, Sverige. Jeg har også vært i Sverige og Danmark og studert rådgiving og yrkesorientering for ungdom med handikap.

Den nye styreren er en idé-rik kvinne. Hun arbeider med mange planer for de døve skolejentene.

Vi ønsker henne lykke til i det krevende arbeidet som styrer ved yrkesskolen.

L. R.

Bjørg Høiby overtok etter Jorunn Kjøllesdal