(TT 21/1966)

Jorunn Kjøllesdal

Tegn og Tale 21/1966:
Jorunn Kjøllesdal sluttet som styrer ved yrkesskolen for døve jenter i Stavanger sist sommer. Egentlig hadde hun bare på tatt seg å vikariere i stillingen i ett år, for å hjelpe skolen i et knipetak etter at Kristine Haave hadde nådd aldersgrensen. Men det kom til å gå 4 år før Jorunn Kjøllesdal fik avløsning. Hun er nå tilbake i sitt tidligere arbeid i folkeskolen.

Jorunn Kjøllesdals etter følger ble Bjørg Høiby