(TT 13/1960)

Elisabeth Johansen

Risør


Hun vant en novellekonkurranse bland døvblinde i 1960: "Hvilke handicap er størst for meg som døvblind - tapet av synet eller hørselen?"

Hennes tittel var: "Mitt største savn"