(TT 23/1957)

Fridtjof M. Tenden

f. 22.12.1916


(TT 21/1966)

Tegn og Tale 21/1966:
22. desember fyller Fridtjof M. enden, Vetlandsveien 93 b, Oslo 6, 50 år.

Han ble født i Stryn, Nordfjord. 1 1/2 år gammel ble han døv. Skolegangen besto for det meste i privatundervisning i Oslo, ved fru Eng. Utenom dete gikk han ca 1 1/2 år på Ila skole, i tunghørtklassen, hvor han ble undervist av Jacobine Rye. Fridtjof er utdannet gullsmed. I 1941 tok han svennebrev hos David-Andersen. Han har gått på Statens Håndverks- og Industriskole, og har fått flere stipend. Mange av hans gullsmedarbeider blir nå beundret av de kongelige i Norden. Han har bl. a. lagd smykker til dronning Louise i Stockholm og til kronprinsesse Märtha.

Det er ikke først og fremst på det administrative plan i foreningen Fridtjof er kjent, men også som en av de norske døves største idrettsmenn. Som 14-åring begynte han med svømmesporten. Fridtjof vant bl. a. en rekke skole- og juniormesterskap. 3 ganger var han i finalen i de hørendes senior-norgesmesterskap i 100 m ryggsvømming. I London, i 1935, bare 18 år gammel, ble Fridtjof for første gang verdensmester for døve i ryggsvømming. Det ble både gullmedalje og ny døves verdensrekord. (Han har innehatt flere døves verdensrekorder. Tidene han oppnådde var mange ganger under gjeldende døves verdensrekord, men kunne ikke bli godkjent, fordi han startet for en hørende svømmeklubb. O.K.K.)

Fridtjof har ikke bare utmerket seg i svømmebassenget. I 1936 var han beste junior i kule og dskos i DM i Stavanger. Han ble i 1950 tildelt Norges Døve-Idrettsforbunds hederstegn for sin idrettsinnsats.

Fridtjof er også, foruten alle sine bragder på idrettsarenaen, kjent som en som ikke er redd for å motta tillitsverv. I 1935, bare 18 år gammel, ble han valgt til klubbformann i Oslo. To år senere var han leder for arrangementet av nordisk døvemesterskap i Oslo. Sammen med John Vigrestad (som også fyller 50 år i disse dager), var han med og forhandlet for en sammenslutting av Døves Ungdomslag, Døves Skiklubb og Døves Idrettsforening. Denne klubb, Døves Sportsklubb, ble en realitet etter frigjøringen.

Under idrettsstreiken i 1942 ble han valgt inn i Oslo Døveforening som nestformann og foreningens representant til landsmøtet. I 1944 måte han flykte til Sverige, og først etter fca. 6 1/2 år i utlandet, kom han tilbake, og han fikk så igjen tillitsverv i 1953, denne gang som formann i arrangementskomiteen for døves verdensmesterskap på ski i Oslo. Siden 1957, med 2 års avbrekk, har Fridtjof vært formann i Norges Døve-Idrettsforbund. Fra 1957 satt han som styremedlem i Nordisk Dövas Idrottsförbund, og er president her fra 1963. Han sitter fra 1961 i CISS' (verdens døve-idrettsforbundets) skitekniske komité, fra 1963 som formann.

For øvrig er Fridtjof livsvarig medlem av Oslo Døveforening, Tunghørtes Vel og Norsk Kunstforening. Han er en meget sjarmerende mann, som det er få av i dag. Og Sportsklubben vil i særdeleshet sende sine hjerteligste lykkønskninger til jubilanten.

Karin Jensen