(TT 8/1932)

Henning Dahl

født 30.07.1872 - død: februar 1958

Fra Nordisk Døvekongress i Oslo 1952 leser en om Henning Dahl (TT 8/52):
Da en forgrunnsfigur blant Norges døve gjennom mange år, Henning Dahl, denne dag fylte 80 år, ble han av presidenten (Nils Gjerstad) kalt opp på talerstolen, hvorfra han mottok forsamlingens hyllest. Presidenten overrakte ham videre blomster fra Norske Døves Landsforbund, men de øvrige nordiske land ville også være med å hylle veteranen, hvorfor de 3 visepresidentene overrakte ham en pengegave og uttalte at Dahl var inter-nordisk, ikke bare norsk, og de ville betrakte ham som felles-eie."

Artikler:

Henning Dahl 80 år