FOREDRAG, INNLEGG, EGNE HEFTER


(Ny teller fra 02.10.2005)

Foredrag-hefter (PDF-format)

1998: FRAMTIDENS TOLKETJENESTE (8 sider - 544 k)
1999: FRA VISJON TIL VIRKELIGHET (12 sider - 1551 k)
2000: IKT - SOM SKAPT FOR DØVE? (8 sider - 503 k)


Egne hefter (PDF-format)

2005: Katalog over sand-samling (24 sider)
1997: Olaf Hassel 1898-1972 (8 sider - 656 k)
1998: Isak Refsnæs og hans malerier (48 sider - 2792 k)

1998: Multimobiltelefon NOLLE, funksjonsbeskrivelse (48 sider - 2903 k)
1998: Multimobiltelefon NOLLE, prosjektbeskrivelse (16 sider - 91 k)
1999: Multimobiltelefon NOLLE, kort fortalt (3 sider - 415 k)

1995: DEAF AND ADOPTION (20 sider - 87 k)
1999: Deaf Adoption News Service - engelsk (8 sider - 201 k)
1999: Deaf Adoption News Service - spansk (8 sider - 195 k)
2001: Runes foredrag "Deaf and Adoption", DeafWay II i Washington 2001 (doc)

2000: Slekten etter Nils Bertin Algrøy og Kari Oline Rasmussen (16 sider - 491 k)

Innlegg i Døves Tidsskrift (PDF-format)

2000: Madagaskar: 50 års jubileum (2 sider - 177 k)
2000: Madagaskar: Vi besøker et ektepar (2 sider - 280 k)
2000: Madagaskar: Intervju med forbundslederen (2 sider - 276 k)
2000: Madagaskar: Aksjon Nytt Døves Hus (3 sider - 112 k)

Innlegg i aviser og blader

2001: Dårlig tilbud til døve/sterkt tunghørte barn uten CI
1999: Nødtelefon for døve
1999: Minibuss og døve
2001: Dar kjem dampen
2001: Navneforandring: Designtrykkeriet AS

Debatt

2001: Debatt rundt taleskole for døve