Lagt inn 21.02.2003

Semesteroppgaver / Særoppgaver / Forskningsoppgaver

  1. 00.09.1996: Hovedfagsoppgave: Øyvind Aspen: De stakkels døvstumme (et tilbakeblikk på døvekirkens tilblivelse
  2. 09.05.1997: Semesteroppgave: Svein Arne Peterson: Utviklingen av tegnspråknorsk i Norge
  3. 00.09.1998: Barbara J. White, USA: Barnevernsarbeid og døve barn: Betraktninger om kultur og språk
  4. 00.04.2000: Særoppgave: Inger Rekk: Døves situasjon i en hørende verden
  5. 00.05.2000: Særoppgave: Guri Kaland Sværen: Språk, kommunikasjon - tegnspråk.
  6. 16.08.2001: Forskning: Anne Bremner: Elementer i undervisningssituasjon for døve studenter og tolker (Australia 1996)
  7. 14.06.2004: Semesteroppgave: Geir Frode Lunden: Døve og førerkort
  8. 28.09.2005: Prosjektoppgave av 4 studenter v/HiB: Døve og adopsjon
  9. ?: Eivor Bergs særoppgave om: Hmmmmmmm.......


Alle som ønsker å legge inn sine prosjektoppgaver, særoppgaver, semesteroppgaver, forskningsoppgaver o.l., kan selvfølgelig ta kontakt:

E-post: Rune Anda