Forklaring på
* Ord og uttrykk
* Ordspråk

AV DØVELÆRER
FRED SÆTVEIT

(Antall ord og uttrykk.
Nå: 105 )

FORSIDEN

Blodpenger

Den vet best hvor skoen trykker, som har den på

Det var på hengende håret

Der ligger hunden begravet

Du er meg en fin en!

Eplet faller ikke langt fra stammen

En fjær blir lett til fem høns

Enhver er sin egen lykkes smed

Enig og tro til Dovre faller

Hva tar du meg for?

Hårene reiser seg på hodet

I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød

Intet nytt under solen

Jeg har en høne å plukke med deg

Lediggang er roten til alt ondt

Like barn leker best

Min munn er lukket med sju segl

Mye vil ha mer

Når katten er borte danser musene på bordet

Solen går ned for noen

Som en spurv i tranedans

Som seg hør og bør

Tort og svie

...tråd.....
Å være i tråd med
Uten en tråd
Å være lett på tråden
Å finne den røde tråden

Øvelse gjør mester

Å bli vippet av pinnen

Å blåse i noe

Å brenne for noe

Å bære hverandres byrder

Å finne nåde for noens øyne

Å forlange noens hode på et fat

Å få blod på tann

Å få noe på kroken

Å gi noen på båten

Å gjøre en hestehandel

Å gjøre noen en bjørnetjeneste

Å grave sin egen grav

Å gråte over spilt melk

Å gå gjennom marg og bein

Å gå i hundene

Å gå over bekken etter vann

Å ha en finger med i spillet

Å ha hendene fulle

Å ha is i magen

Å ha noe opp i halsen

Å ha rent mel i posen

Å holde fingrene fra fatet

Å holde noen bak murene

Å ikke krumme et hår på hodet

Å ikke løfte en finger for å...

Å ikke miste et hår på hodet

Å ikke skjønne bæret

Å kaste sten når man sitter i glasshus

Å kjøpe katta i sekken

Å kjøre et sololøp

Å komme noe til livs

Å la noe vokse seg over hodet

Å legge hånd på noen

Å legge noe for sine føtter

Å legge ordene i munnen på noen

Å legge sten til byrden

Å ligge brakk

Å løsne tungebåndet

Å peke nese til

Å rette baker for smed

Å rive seg i håret

Å se gjennom fingrene med noe

Å se skjevt til noen

Å seile sin egen sjø

Å sette foten ned

Å sette kniven på strupen

Å sette tæring etter næring

Å sette kroken på døren

Å sitte med hendene i fanget

Å skjønne hvor landet ligger

Å slå hånden av noen

Å slå kloa i noe eller noen

Å slå seg for brystet

Å smi mens jernet er varmt

Å snakke om snøen som falt i fjor

Å snakke ut i været

Å spise kirsebær med de store

Å skue hunden på hårene

Å stoppe munnen på noen

Å stå skulder ved skulder

Å temme tungen

Å toe sine hender

Å trappe opp

Å trekke sin hånd tilbake

Å utspille sin rolle

Å vende det døve øret til

Å være et hode høyere enn andre

Å være født med ski på beina

Å være hold i

Å være i samme båt

Å være på hugget

Å være på linje med

Å være stor i andres øyne

Å være svinebundet

Å være tapt bak en vogn

Å være tørr bak ørene

Å være ved sine fulle fem

Å ære de grå hår