Hvem sa hva


000 Forside

Nye sitater som kommer her i "Hvem sa hva"-serien vil vil bli vist med blå farge

1750 Abbé de l'Épée
1780 Abbé de l'Épée
1980 Ahlgren
1980 Ahlgren
1955 Anderson, Per
1948 Andersson, Per
350fKr Aristoteles
18?? Aschehoug, Halvard

1980 Benderly
2001 (Bergens Tidende)
1984 Bergum, Eivor
1978 Bonvillian
2000 Breivik, Jan-Kåre
2000 Breivik, Jan-Kåre

1890 Edison, Thomas A.
1968 Erikson

1988 Feilberg
1988 Feilberg
1929 Fleiszer, Alex
1953 "Flere Døve"
1981 Freeman m.fl.
1981 Freeman m.fl.

1989 Gallaudet
1993 Grimstad, Arne Ola
19?? Grønlie, Sissel M.
19?? Grønlie, Sissel M.

2000 (Haualand, Hilde)
1998 Heiling, Kerstin
1998 Heiling, Kerstin
1993 Heiling, Kerstin
1993 Heiling, Kerstin
1930 Helgesen, H.
1900? Hill, M.
1995 Hjelmervik, Ellinor
2001 Huse, Ragna

1800 (Ideer fra før 1880)

1899 Jenssen, Gustav
2001 Jokinen, Markku
1997 ("Jomfrugraven")

19?? Keller, Hellen
1983 Kjær-Sørensen
1986 Knudsen
1980 Kuyinu, Olufemi

1994 Laborit, Emmanuelle
2001 Landsvik, Borghild
1995 Lane og Harris
2001 Lang, Harry G.
1955 Langfjæran, John
1923 Larsen, Henry
1992 Lewis

1980 Maestas & Moores
1996 Malmquist og Mosand
1982 Martinsen m.fl.
1890 Martinsen m.fl.
1985 Martinsen m.fl.
1975 Meadow
1880 (Milano-resolusjon)
1980 Moores
1993 Mottez, Bernard
1989 Mottez, Bernard

2000 (NDI-hefte)
1994 Neeb

2000 (Ohna, Stein Erik)
2000 (Ohna, Stein Erik)

1990 Rasmussen
19?? Rhodes & Robbins
2000 Romøren, Tor Inge
1994 Ronnys mor
1880 Rosing, Hedvig
1945 Ruud, Reidar

1991 ("Salomos forgård")
1960 Sander, Th. J.
2001 Schrøder, Odd-Inge
1997 Schwebs & Østbye
1970 (Spesialundervisning)
1884 Stangestad, Erik
1965 Stokoe, W.
1993 Svartholm

1993 Thorin, Ulla-Bell
1998 (Tolkeseminar)
1993? Tvedt, Hans C. (V)

1948 Vatn, Gunnar
1983 Vogt-Svendsen, Marit

1900 Wittensten, Ludwig

2000 Zahl, Torill S.
2000 Zahl, Torill S.
1992 Zahl, Torill S.
1894 Ziener, Ragnar

1997 White, Barbara J.
1988 Woll & Kyle

1995 Øzerk
1992 Øzerk