Hvor mange har (og bruker) tegnspråk-kanal på TV?

Velg bakgrunnsfarge:

Jeg er:
Døv Døv-blitt Tunghørt Hørende (ingen døve i familien) CI-operert

Hvis du er barn under 12 år, kan du "krysse av" her:
Jeg har hørende foreldre Jeg har hørselshemmede foreldre (en eller begge foreldre)

Under Døves kulturdager i Oslo 4. november 2001 spurte jeg en som jobber som døvetolk på NRKs Tegnspråk-kanal om noen hadde oversikt over hvor mange som har Tegnspråk-kanal. - Nei, det visste ingen. Men det ville vært interessant å få en slik oversikt.

OK! Det er mange måter å foreta en undersøkelse på. Kanskje vi kan gjøre et forsøk her på Internett?

Hvis DU har Tegnspråk-kanal, kan du kanskje prøve å sende denne siden med utfylte svar? Det er frivillig. Jo flere som svarer, desto bedre! Da kan vi ha et tall å forholde oss til. Kjenner du noen som har Tegnspråk-kanal, kan du fortelle dem om denne undersøkelsen. Hvis de ikke har Internett, kan du kanskje hjelpe dem med å svare?

(Jeg tipper at det er flere døve barn som har Tegnspråk-kanal enn voksne døve. Grunnen er, tror jeg, at hørende foreldre er glad for at Barne-TV tolkes på tegnspråk, så foreldrene ikke behøver å sitte ved siden av TV-apparatet og tolke hver eneste dag kl. 18.00. Eller tar jeg feil? Rune.)

Jeg har Tegnspråk-kanal
Jeg bruker Tegnspråk-kanal ofte Jeg bruker Tegnspråk-kanal av og til Jeg bruker Tegnspråk-kanal sjelden (eller aldri)

Når bruker du Tegnspråk-kanalen?
Her har du lov å klikke på flere valg
Barne-TV
Dagsrevyen
Programmer etter Dagsrevyen

Slik bruker vi Tegnspråk-kanalen:
Tegnspråk-tolk i TV-bildet (PIP) Tegnspråk-tolk i TV-bildet (POP) - sjelden... To TV-apparater! Ett TV-apparat, og velger om jeg vil se på tolken eller TV-bildet (ikke begge samtidig)

Så mye betalte vi for ny TV:
Mellom kr 1.000 og 10.000 Mellom kr 10.000 og 15.000 Mellom kr 15.000 og 20.000 Mellom kr 20.000 og 25.000 Hadde godkjent TV fra før

Hvor bor du?
Nord-Norge Trøndelag Vestlandet Sørlandet Østlandet

Besvares KUN av de som har Tegnspråk-kanal!

(Hvis du er uheldig og sender to ganger, er det ikke farlig. Jeg kan se om det kommer to fra samme avsender, og teller bare EN gang.)

Når du klikker på SEND SKJEMA, blir det sendt direkte til Rune Andas private e-post adresse.

Resultatet vil framkomme nedenfor så snart svaret blir lest, iallefall før et døgn er gått.

33 = Antall svar hittil

Besvart av (antall)
24 = Døve
01 = Døv-blitte
02 = Tunghørte
02 = Hørende
02 = CI-operert
01 = Organisasjon/forening

Hvorav:
05 = Barn under 12 år med hørende foreldre
04 = Barn under 12 år med døve foreldre

Jeg har Tegnspråk-kanal:
15 = Jeg bruker Tegnspråk-kanal ofte
15 = Jeg bruker Tegnspråk-kanal av og til
03 = Jeg bruker Tegnspråk-kanal sjelden (eller aldri

Når bruker du Tegnspråk-kanalen?
13 = Barne-TV
27 = Dagsrevyen
20 = Programmer etter Dagsrevyen

Slik bruker vi Tegnspråk-kanalen:
10 = Tegnspråk-tolk i TV-bildet (PIP)
02 = Tegnspråk-tolk i TV-bildet (POP)
11 = To TV-apparater
10 = Ett TV-apparat, skifter hele skjermbildet mellom NRK1-kanal og Tegnspråk-kanal

Så mye betalte vi for ny TV:
08 = Mellom kr 1.000 og 10.000
02 = Mellom kr 10.000 og 15.000
01 = Mellom kr 15.000 og 20.000
05 = Mellom kr 20.000 og 25.000
14 = Hadde digital parabol-mottaker fra før

Hvor bor du?
00 = Nord-Norge
02 = Trøndelag
13 = Vestlandet
02 = Sørlandet
16 = Østlandet

Hvordan skaffe seg TV som kan vise både NRK1 og Tegnspråk-kanal samtidig?
Tegnspråk-kanal: Slik gikk jeg frem - fortalt av en bruker