Ca 150 demonstrerte i Oslo
mot nedleggelse av døveskolene

fredag 4. februar 2011 kl. 10.15 til 12.00

Det var døve ungdommer som sto i spissen for protestmarsjen. Til tross for bare ett døgns varsel, var det mange som deltok!
Hele styret i NDFU og NDFs forbundsstyre var med!

Demonstrasjonen kom med på TV2-nyhetene samme kveld, kl 18.30 og kl 21.00 (klikk her!)!

Se pressemelding fra Norges Døveforbund og Norges Døveforbund Ungdom.

Underskriftskampanjen startet av Hordaland foreldrelag for hørselshemmede

Se også disse sidene:
Samleside hos BEAST
bilder tatt av Belinda Stoe.
bilder tatt av Stian A. Giltvedt.
video tatt av Stian A. Giltvedt.

NRK Hordaland 09.02.2011

Bildene er tatt av Rune Anda.


Vi samles utenfor NDF-kontoret.


Yngste (Meretes baby i vognen = 3 mnd) og eldste (Svein Arne = 65 år) deltaker! Svein Arne har også deltatt i demonstrasjon mot Prosjekt S i 1990 og den store demonstrasjonen med krav om tegnspråk som offisielt språk i 2007.


På plass. Klar til å vise statsrådene plakatene når de passerer på vei til Kongens Statsråd på Slottet.


TV2 dukket opp!


Politiet ber oss fjerne oss, bort til departementet. Vi fikk ikke lov til å være her. Men vi er jo døve, hører ikke hva de sier... Det tok sin tid før beskjeden når alle, og langt om lenge begynte vi å bevege oss nedover.


Her stoppet vi og venter på at en fra Kunnskapsdepartementet skal dukke opp. (Politiet hadde snakket med de, så kanskje ...)

Man fikk prate med statssekretær Lisbet Rugtvedt. Hun fortalte at departementet hadde snudd i saken om inntak, og at skolene likevel kunne ta inn elever kommende skoleår. Vi spurte statssekretæren om elever som søker etter 1. februar også kan få skoleplass på de tre skolene, dette begrunnet i den uroen departementet selv har skapt om skolenes fremtid og at noen foreldre derfor har trodd at de ikke kan søke plass. Her er kommentaren fra statssekretær Lisbet Rugtvedt:
"Vi sagt at Statped skal se fleksibelt på inntak i år. Så vidt jeg vet, er det noen få søkere til Hunstad skole og noen til tilbudet for døvblinde ved Skådalen skole. Søknadene for disse elevene blir behandlet på vanlig måte og de kan tas opp til høsten. Vi har nå besluttet at døvblindtilbudet ved Skådalen skal videreføres som en statlig skole. Jeg har ikke inntrykk av at det har vært oppfattet slik at det ikke var mulig å søke opptak til høsten. Vårt hovedpoeng har vært å si at etter skoleåret 2013/14 vil de statlige hørselsgrunnskolene bli avviklet som heltidstilbud. Det har vært viktig å si dette tidlig, slik at vi kan få gode prosesser for oppbygging av alternative tilbud. Hvis det er noen usikkerhet omkring muligheten for fortsatt å kunne bli elev ved en av disse tre skolene, vil jeg oppfordre til at man tar kontakt med de aktuelle skolene for å få mer informasjon."
Fra www.deafnet.no


Følg ellers med på deafnet.no

Bildene er fra Oslo Døveforening kvelden før der man diskuterte hvordan vi skulle gå frem. Demonstrere? Egen stand? Osv. Ca 85 var til stede.

...
For interesserte:
Demonstrasjon 3. november 2007 med krav om å gjøre norsk tegnspråk blir offisielt språk,
Bergen Døvesenters hjemmeside.