Ca 500 demonstrerte i Oslo
mot nedleggelse av døveskolene

onsdag 27. april 2011 kl. 14.30

Det var Norges Døveforbund og Vade Mecum som sto i spissen for arrangementet.

Bergens Tidende nettavis 27.4.2011
Demonstrasjon omtalt i Deafnet

Følg med i www.ladoveskolenleve.com

Stortingets spørretime samme dag (27.04) om tegnspråk og døveskoler

Bildene er tatt av Rune Anda. (Tekst kommer senere.)


Sissel Gjøen, NDF, holdt appell.

For interesserte:
Demonstrasjon i Oslo 4. februar 2011

Demonstrasjon i Bergen 12. februar 2011

Demonstrasjon 3. november 2007 med krav om å gjøre norsk tegnspråk blir offisielt språk,
Bergen Døvesenters hjemmeside.

Da bok-kompendiet ble levert politikerne, sa Finn-Arild Thordarson følgende:

Hei! Vi som er samlet her, vet noe om hva det betyr å være hørselshemmet i Norge.
Alle vi som er her har vært barn, og mange av oss har barn i dag.
Vi har våre historier.
Vi har erfaringene.
Vi som har levd hele vårt liv som døve og tunghørte, vet hva som fungerer og hva som ikke fungerer!
Vi vet av erfaring, ikke teori!
Vår erfaring er samlet gjennom mange generasjoner!
Vi vet best hva som er det beste for oss!
Hørende som ikke vet noe om døve, kan ikke vite bedre enn alle vi!

(Vise fram boken)

Vi har laget denne boken.
Denne boken vil vi gi til politikerne.
Vi vil be dem lese det vi har skrevet.
Politikerne kan ikke tegnspråk, men de kan lese det vi skriver.
Her forteller vi hvorfor døveskolen er viktig!
Her forteller vi våre historier!
Kunnskapsdepartementet og politikerne må lytte til det vi har å si!
Det er vi som vet hva som er sant.
---------------