Olaf Hassel

OLAF HASSEL

- døv amatørastronom

og æresmedlem i Norsk Astronomisk Selskap 1969

Internett-sidene om Olaf Hassel
er utarbeidet av
© Rune Anda

Olaf Hassel (døv) var født i 1898 og døde i 1972.

Om denne mannen kan man skrive mye. Han er blant annet hedret med en egen plass på Døvemuseet i Trondheim.

For å gjøre det enklere (håper jeg), kan man ta utgangspunktet i "Olaf Hassel, fra år til år". Du kan også lese om hans oppdagelse av "en ny stjerne" på stjernehimmelen i 1960, kalt Nova Hassel.

Oslo Lokallag av Norsk Døvehistorisk Selskaps Billedarkiv etter Olaf Hassel (ca 60 bilder)

Se ellers "Sagt om Olaf Hassel".

Hefte om Olaf Hassel

Hefte om Olaf Hassel (engelsk)

Olaf Hassel sett fra innsiden av en tunnel

Runes første møte med Olaf Hassel, 13. mars 1971