DØVE-LINKER

Opprettet 18.02.2001

(Der det staar XX betyr det at deres hjemmeside er ikke der lenger,
eller de har endret sin web-adresse.)

Ill.: Bård E. Valberg, Bergen.

Døveforeninger i Norge
 • Norges Døveforbund
 • Oslo Døveforening
 • Trondheim Døveforening
 • XX Stavanger Døvesenter
 • Møre og Romsdal Døveforening
 • Ålesund Døves Aktivitetsklubb
 • XX Hallingdal Døveforening
 • Kristiansand Døvesenter
 • XX Vestfold Døveforening (TegnsprŒk-)
 • XX Telemark Døveforening

 • Bergen Døvesenter
  Bergen Døveforenings styre
  Bergen Døveforening 1981-1994
  Døves Kvinneklubb stiftet 1902
  Døves Ungdomsklubbs aktive i 1963-78
  Døves Aldershjem åpnet 23.11.1965

  Døveforbund i verden

 • XX Danske Døves Landsforbund (LF)
 • Sveriges Dovas Riksforbund (SDR)
 • XX Finlands Dovas Forbund
 • Felag Heyrnarlausra Island
 • National Association of the Deaf (USA)
 • Døveforbundet i Afghanistan

  Døveskoler / kompetansesentre

 • XX Ål folkehøyskole
 • Statens spesialpedagogisk støttesystem
 • XX Hunstad skole
 • XX Bjørkåsen videregående skole
 • XX Kongstein videregående skole
 • XX Andebu kompetanse og skolesenter
 • XX Nedre Gausen kompetansesenter
 • XX Møller kompetansesenter
 • XX Skådalen kompetansesenter
 • XX Vestlandet kompetansesenter
 • XX Briskeby kompetansesenter
 • XX Høgskolen i Sør-Trøndelag

  Kirke, religion

 • Døvekirken
 • Deaf Ministries International
 • XX Kirker i Hordaland fylke

  . Andre i Norge

 • Raske kvinner
 • XX D2D.ODF.NO
  .
 • XX TWOD (The World Of Deaf)
 • XX Nyttige linker (funksjonshemmede) L97:
 • XX Norsk for døve
 • Engelsk for døve
 • XX Aker sykehus, og døves mentale helse
 • XX Tolkeforbundets hjemmeside
 • XX Døves Akademiske Forening
 • XX Norsk Audiopedagogisk Forening
 • XX Treffstedet for døve båteiere
 • Døvekirken i Bergen
 • XX Stiftelsen Signo (tidl. Hjemmet for døve)
 • XX Døvekirken i Norge
 • Foreningen Norges Døvblinde
 • XX Eikholt Senter for Døvblinde
 • Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørselshemmede / Døvblinde
 • XX Oslo Døves Multimedieklubb
 • XX Oslo Døves Bridgeklubb
 • Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)
 • XX Rådgivningskontoret for hørselshemmede (Oslo)
 • XX Rådgivningskontoret for hørselshemmede (Trondheim)
 • XX Rådgivningskontoret for hørselshemmede (Stavanger)
 • XX Døvegruppa Regnbuen
 • WinDatas hjemmeside
 • Felleslegat for døve
 • XX Døvekompetanse
 • XX Døve og mental helse

  Nyheter i Norge

 • Deafnet
 • XX Visualis

  Sport

 • XX Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund
 • CISS
 • Døvesports-forbund (link hos CISS)
 • EDSO
 • XX Sveriges Dövas Idrottsförbund
 • Dansk Døve-Idrætsforbund
 • Bergen Døves Idrettsklubb
 • Oslo Døves Sportsklubb
 • XX Stavanger Døves Idrettsforening
 • Trondheim Døves Idrettslag
 • Fotball for døve i Norge
 • XX Døvebowling
 • Wien Døves Sportsklubb
 • Internasjonal sportsforbund for døve (CISS)

  Europa

 • XX EUD (EUDeaf)
 • XX Døves Nettverk (Sveriges populære web-plass)
 • XX Danmarks største hjemmeside for døve
 • Center for Døve, Danmark
 • XX Videncenter for døvblevne, døve og hørehæmmede, Danmark
 • XX Nordisk diskusjonsforum for døve
 • XX Swe.deaf-portal
 • XX Døveforeningen af 1866, Danmark
 • XX Pro Communicatio Nordica

  Verden

 • Døves verdensforbund (WFD)
 • XX Oversikt over medlemsland tilsluttet verdensforbundet for døve
 • XX 14. Døves Verdenskongress i Canada 2003
 • Gallaudet University
 • XX Deaf History International
 • XX Deaf History International konferanse 2003
 • XX Captioning webs
 • XX Gallaudet University Press (boknyheter osv)
 • XX Deaf Connection
 • XX DeafWay II
 • XX Andre web-sider
 • XX Skoler for døve i USA
 • XX Deaf Life
 • XX Deaf Digest
 • XX One Day TV"
 • XX Deaf Chat
 • XX Hjemmeside til mangfold av døve-linker
 • XX Deaf and Adoption
 • XX Dr Dave Link, Døve i verden
 • XX Goya, døv kunstner
 • XX Funksjonshemmedes Verden
 • XX Om Mirana, Madagaskar

  CI

 • XX Hjemmeside for CI-teamet på Rikshospitalet
 • XX Karens CI-side
 • XX CI-brukeres hjemmeside
 • XX Svensk CI-side 1
 • XX Svensk CI-side 2
 • XX Svensk CI-side 3: Barnplantorna, Sverige
 • XX CI-sider i USA (Jamie Berkes hjemmeside)

  Andre hjemmesider

 • XX Linker hos IT-FUNK
 • Helse og Rehabilitering
 • XX Informasjonsbrosjyre "Døv ansatt?"
 • XX Deaf Hood

  Blinde

 • Norges Blindeforbund
 • Vestlandske Blindeforbund