Madagaskar
Besøk på Madagaskar 26. juli - 1. august 2012

Prosjekt-rapport NDF-FMM 2005
Prosjekt-rapport NDF-FMM 2006
Prosjekt-rapport NDF-FMM 2007
Prosjekt-rapport NDF-FMM 2008
Prosjekt-rapport NDF-FMM 2009
Prosjekt-rapport NDF-FMM 2010
Prosjekt-rapport NDF-FMM 2011
Tegnspråktolk-prosjekt 2004-2010
Tegnordbok-prosjekt 2004-2010
FMM-dagbok 2004-2008
FMM i konferanse i Sveits 2011
FMM-DAM
FMM-DAM ferdig
WFDs medlemsblad november 2010

2011: Madagaskar Tegnordbok

Madagaskar Døveforbunds hjemmeside
Rapport fra FMM på Madagaskar
Hjemmeside til døveskolen i Antananarivo (Madagaskar)
Gallaudets oversikt vedr Madagaskar
Kart: Madagaskar
Kart: Antananarivo
Kart: Antsirabe
La oss gi døve barn og ungdom skoleplass på Madagaskar!
Tolkeforbundet opprettet på Madagaskar 31.10.2010
Elever på døveskolen AKAMA 10.2010
Madagaskar-besøk 10.2010
Madagaskar-besøk 08.2008
Madagaskar-besøk 11.2004
Madagaskar-besøk 08.2004
Madagaskar-besøk 08.2003
Aksjon nytt Døves Hus på Madagaskar (avsluttet 2011)
Vennskapsforeningen Madagaskar-Bergen stiftet 05.11.2005
Wikipedia (det frie oppslagsverket) om Madagaskar
FNs side om Madagaskar
Linker til stoff om Madagaskar!
NDFs Bistandsside
Madagaskar-meny

La oss gi døve barn og ungdom skoleplass på Madagaskar!
Økonomisk støtte til døve barn og ungdom på døveskolene over hele Madagaskar (også elever fra øya Sainte Marie som Ivar L. Sveberg er opptatt av) ordnes blant annet gjennom det prosjektet Døvemenighetenes Misjonskomite/Det Norske Misjonsselskapets har, som heter:
Skoletilbud for døve/hørselshemmede - Prosjektnummer 723641
Pengene innbetales til konto nr.: 8220 02 85057 og merkes med prosjektnummer 723641
Terje Johnsen har dette ansvaret på vegne av Misjonskomiteen


Klikk her for å se tekst og bilder

Intervju med Ivar Larsen Sveberg i lokalavis 13.11.2010!

Sjekk din reise (fly)
Valuta-kalkulatoren