Elever
på Alm
skole

- samlet av
Kari Mette
Ellingsen

Opprettet
21.02.2002

2002: Karlotte Sæbø 85 år!

FORSIDEN

2002: Vi besøker Bjørndal!

2004: De 10 første årene!

Bilder fra før krigen

1948-49
1949-50
1950-51
1951-52
1952-53
1953-54*
1954-55
1955-56
1956-57
1957-58*
1958-59
1959-60
1960-61*
1961-62 *
1962-63
1963-64*
1964-65
1965-66
1966-67
1967-68
1968-69
1969-70
1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1975-76
1976-77
1977-78
1978-79
* = også jubileumsfoto!

1948: Alm gård kjøpt til skole for døve

1948: Bilde fra innvielsen, mars 1948

1948: Styret i utdannelsesfondet

1948: Leder: Et framskritt.

1948: Foreløpig plan for skolen

1949: En dag på Alm

1956: Initiativtakeren til opprettelsen av Alm skole fyller 80 år

1958: Styrer Sæbø har forlatt Alm

1969: Bekreftelse på plass på Alm skole

1971: Styrer Bjørndal 50 år

Til eieren av hjemmesiden

ÅL FOLKEHØYSKOLE
Ål folkehøyskole 1973-74