Gamle utklipp
Antall artikler: 224

Klikk på et tema:
Tegnspråk / døveskole
Taletrening
Integrering
Cochlea Implantat
Organisasjon
Døvstum eller døv
Historie
Personer
Bil og sertifikat
Diverse
Sport
Døvetolk/tegnspråktolk
Kirken

FORSIDEN

TEGNSPRÅK (også i forbindelse med undervisning):
1896: Tegnsproget er et verdenssprog
1929: Axel Fleischer: Kampen for "tegnsproget" må bli internasjonalt!
1930: Axel Fleischer: Princip-rytteri
1930: Landsmøtet vil ha tegnspråkkurs for døvelærere
1932: Oversatt av Axel Fleischer: De uegentlige døve for utdannelse til lærere?
1934: Døveskolene som skal omorganiseres
1934: Ukjent skribent: Tegnsproget i Døveskolen
1935: Miss B. Nevile: En appell til tegnsproget
1944: Intervju med bestyrer P. Anderson
1944: Tegnspråk-ordliste
1944: Tegnspråk-ordliste (6/44)
1944: Institutt-bestyrer F. G. Balchen
1944: Fra døvstummeundervisningens historieks utvikling
1945: "Tegn". Foredrag av Reidar Ruud i Døves forening, Oslo
1945: Døvelærer K. E. Teigen: De døves sprog.
1946: Drammens Tidende: Tonens rike verden kan de aldri nå.
1947: Axel Fleischer: Døves Gallup
1948: E.S.: Tale-tegnspråk og utdannelse
1948: Gunnar Vatn: Kampen om tegnspråket
1948: P. Anderson: Bør tegnspråket bli et fag i døveskolen?
1948: Axel Fleischer: Tegnspråket som fag (kommentar til ovennevnte innlegg)
1948: A. Breiteig: Tegn for NORGE
1948: Axel Fleischer: Til kamp for tegnspråkets innførelse som hjelpemiddel i Døves taleskoler
1948: Axel Fleischer: Anskuelig redegjørelse for tegnspråkets vitale betydning og dets verdi
1949: Einar Stueland: Lillefingeren og hele hånden - eller tegnspråk i fortsettelsesskolen
1949: 300 års strid om tegnspråket
1949: En mor: Tegnspråket er de døves morsmål
1950: Hvordan skal lydspråket bibringes den døve?
1951: Tegnspråk i døveskolen
1953: Flere Døve: Gi dem tegnsproget!
1955: Per Anderson. Reaksjon på angrep på døvelærerne (1)
1955: John Langfjæran. Reaksjon på angrep på døvelærerne (2)
1958: Lauri Paunu. De døves morsmål.
1960: Thorbjørn Sander: Hva er tegnspråk? Og hvorfor er døvelærerne motstandere av det?
1960: De hørselsskadde har fått Nordens første realskole
1960: Finn Johansen: Hvorfor ikke gjøre et forsøk? (Om tegnspråk i undervisningen)
1960: Per Anderson: Erfaringer - ikke prestisjehensyn! (Om tegnspråk i undervisningen)
1960: Døvelærer Knut Sletvold: Noen refleksjoner i samband med "Undervisningen av døve i Norden"
1966: Th.J.S. på lederplass: Fram for full anerkjennelse av tegnspråket
1966: USA: Et forskningsarbeide om tegnspråket
1967: Overlærer Sven Bech, Danmark:: Språk-diskriminering
1968: Døve som lærere for døve (fra tysk døveblad)
1975: Th. Sander: Er tegnspråk-forskerne blitt våre fiender?
1975: Er tegnspråk-forskerne blitt våre fiender? (svar fra 2 forskere)
1976: Intervju med tegnspråkforsker William C. Stokoe, USA
1977: 15 elever på Briskeby skole krever tegnspråk i undervisningen
1985: Th.J.Sander: Norsk og tegnspråk (lederspalte)
1985: Sv.A.Peterson: Viktig å heve tegnspråkets status
1986: Th.J.Sander: NDFs tegnspråk-politikk før, nå og i framtiden
1986: Sv.A.Peterson: Nei, Thorbjørn Johan Sander!
1986: Th. J. Sander: Nei, Svein Arne Peterson!
1986: Sv.A.Peterson: Tegnspråk og undervisning av døve
1986: Th. J. Sander: Debatten om tegnspråk og minoritet
1986: Aksjonskomite for tegnspråkarbeid (AKTA)
1986: T.Ringsø: Er det nødvendig med slik tegnspråk-krangel i DT?
1986: Helge Herland: Debatten om tegnspråk og minoritet
2001: Odd-Inge Schrøder: "Med lov skal land bygges..." (om tegnspråklov)
2001: Svein Arne Peterson: "Tegnspråk som lovfestet minoritetsspråk.." (om tegnspråklov)
2004: Eli Nervik (Statped 2/04): Brenner for hørselshemmede og lesing

TALETRENING
1966: Svensk undersøkelse: Er taleopplæring av døve nærmest verdiløst?
1981: Holmes: "Milano-resolusjonen ødela min barndom"

INTEGRERING
1966: Th.J.S på lederplass: Hvem skal betale prisen for "integrering"?
1967: Terje Basilier: Forening for "integrerte" døve som ikke har lært tegnspråket
1967: J. Gordon Hull, England: Integrasjon - er det ønskelig?
1979: Integrering, et mareritt eller en tragedie?

COCHLEA IMPLANTAT
Febr. 1933: En opfindelse som gir de døve hørsel gjennem benbygningen
25.03.1997: NDF: CI er noe som engasjerer mange, særlig foreldre som har døve barn
25.04.1997: Kalvik: Cochlea Implantat på barn
08.11.1997: CI-opererte Heidi Dyrøy: Med blandede følelser
05.12.1997: DT-leder: CI-opererte = stebarn blant døve?
05.12.1997: DT: To damer med tanker om CI
05.12.1997: England: Tvilsomt vitenskapelig grunnlag for forskningsfunn om Cochlea Implantat
08.02.1998: DT: Skremmende fra Redd Barna om CI
08.02.1998: Pressemelding: Foreldreforening for CI-barn i Norge stiftet
08.02.1998: Eirin Sæther Behrns: CI-utvalget i NDF
08.02.1998: Sagt om CI: Sakset fra noen avisoppslagene
08.02.1998: Overlege Ola Lind: Cochlea Implantat
08.02.1998: Sølvi Karin Sætre: Jeg er storfornøyd med CI
08.02.1998: Marit Kjennes: Jeg angrer ikke
08.02.1998: HS: Dikt om CI
08.02.1998: Professor Erik Teig ut mot døvemiljøet
08.02.1998: Senterleder Erling Storhaug: Vår oppgave er å gi råd, veiledning og undervisning
08.02.1998: Fra en familie: CI ikke noen fare for tegnspråket
08.02.1998: Sørebø og Hovland: Barn med CI - ikke barn?
10.02.1998: Rune Anda: CI eller ikke CI. En artikkel om hvorfor noen tviler.
22.05.1998: Audiopedagog Kaia-Iren Førde: Barn med Cochlea Implantat
19.01.2000: Rikshospitalet advarer mot tegnspråk
18.02.2000: Guri Amundsen: Når alle døve blir tunghørte
17.03.2000: Thorbjørn J. Sander: CI og vårt tunghørte døvemiljø
31.03.2000: Erling Jacobsen: CI og annen teknologi
31.03.2000: Intervju med Britt og Oddbjørn: CI-debatten får større bredde
31.03.2000: Per Walle: Visjoner - og CI
14.04.2000: Cochlea Klubben - en liten, men viktig forening
14.04.2000: Guri Amundsen: Med historien inn i framtiden
01.02.2001: Ona Bø Wie: Habilitering og rehabilitering etter cochleaimplantasjon
16.02.2001: Rune Anda: Dårlig tilbud til døve/sterkt tunghørte barn uten CI
16.03.2001: Sissel Gerritsen: En mors tanker omkring CI og taletrening
16.03.2001: HLF: En menneskerett å høre!
23.03.2001: "Oss Imellom": Et døvesamfunn i endring
06.04.2001: Ny metode kan få døve til å høre
19.04.2001: CI-produksjonslandet Australia: Tegnspråk er viktig likevel
23.03.2001: Knud Søndergaard, Danmark: Der er stadig behov for tegnsprog, trods CI
23.03.2001: Klipp fra debatt om CI, i Danmark
18.04.2001: Verdensforbundet for døve: CI allerede umoderne
18.04.2001: Markku Jokinen, Finland: Tegnspråket overlever hvis døvhet tillates
03.05.2001: Helen Pedersen: Døve barns taletrening
15.05.2001: Thorbjørn Johan Sanders CI-dagbok
25.05.2001: Deafhomes CI-diskusjon (Danmark)
25.05.2001: USA: Cochlea Implantat-linker
25.06.2001: Rapport fra Christophersen, Skådalen: Barn og unge med cochleaimplantat
18.12.2001: Intervju med Thorbjørn J. Sander: God CI-jul
30.12.2001: Hans M Borchgrevink, Rikshospitalet: Cochleaimplantat (Spesialpedagogikk)
30.12.2001: Tore Brøyn: Døveskolene og de nye elevene (Spesialpedagogikk)
21.02.2002: Stortinget behandlet saken om CI-operasjon og køen på Rikshospitalet
08.03.2002: Erling Jacobsen: CI og kunnskap i politikken
08.03.2002: Rune Anda: "L97" i fare?
12.04.2002: Astrid Fagernes: "L97" i fare. Svar.
08.04.2002: CI-konferanse 3.-4. juni 2002 (Program)
12.04.2002: Rune Anda: Noen CI-barn har det ikke bra
10.05.2002: Thorbjørn J. Sander: Mange barn har det ikke bra!
07.06.2002: Rune Anda: Hva vil Sander?
17.11.2005: Stimulerer talespråket itl små barn med CI

ORGANISASJON
1929: 4de nordiske døvekongress i Helsingfors 8-11 juli 1929
1933: R. Ruud: Er samarbeidet mellem døveforeningene som det skulde og burde være?
1933: Reidar Ruud: Foreningsmentalitet
1936: Sekretær: Døves Ungdomslags formål
1937: Finn Johansen: Ungdommen og organisasjonsarbeidet
1937: Gunnar Vatn: De døves Ungdomslag, Oslo
1949: Otto Schrøder: Hvor står vi i dag...
1951: Hørselvern
1951: Thorbjørn Sander: Vær på vakt!
1952: Finn Johansen: Vær på vakt!
1954: Thorbjørn Sander: Hvor blir det av ungdommen?
1958: Døves Verdensforbund (WFD)
1961: Red.: Foreningen og vi

"DØVSTUM" ELLER "DØV"?
1880: Resolusjonen fra Milano 1880
1896: Bergen Døvstummeforening
1896: "Bergen Døvstummeforening" - Til klargjørelse
1896: Døvstum eller døv
1930: Nordisk Døvekongress 1929 om fingeralfabet og døvstum
1953: Hva vet DE om døvhet og døve mennesker?
1957: Anvend aldri benevnelsen DØVSTUM!

HISTORIE
1890?: Thomas Alva Edison (oppfinner av glødelampen)
1931: Nogle trekk om avdøde Edison
1934: Helen Keller og hennes lærerinne
1950: Thomas H. Gallaudet (Gallaudet University er oppkalt etter ham)
1951: Til Roma - første verdenskongress for døve
1952: Døves forhold i gamle dager (år 5000 f.Kr. til år 500 e.Kr.)
1977: Rekkedal: Døve barns skolegang ved Kristiania off. skole for døve i perioden 1915 til 1930
1995: Sander: Museumslokalene i Rødbygget innviet
1998: Schrøder: Om menneskesyn og døveundervisning
2000: Dr. William Stokoe (USA) - tegnspråkforskningens "far" - er død

PERSONER
1944: Institutt-bestyrer F. G. Balchen
1956: De døves venn fyller 80 år (Inga Braae Johannessen)
1967: Nils Gjerstad er død
1968: R. Hammer: Conrad Bonnevie-Svendsen 70 år
1968: E. Ohna: Forbundssekretær Albert Breiteig fyller 50 år
1971: A. Breiteig: Forbundets gull til Thorbjørn Sander

BIL OG SERTIFIKAT
1935: Døves bilcertifikater i Storbritannia
1949: Flere døve på biltur til Sverige
1950: Merlie: Sertifikat for motorvogn
1950: Skoglund: Kampen om retten til sertifikat for døve
1954: Første døve i Europa med førerkort for bil? (1923)
1954: Første døve i Europa med førerkort for bil? (1921)
1955: Førerkort til bergenser
1956: Stor mann i liten bil
1957: Nye regler for de døve bilisterne i Sverige?
1963: Jeg vil gjerne ha førerkort
1999: Innlegg i Bergens Tidende:"Døv, ikke syk!"
1998: Statens Helsetilsyn: Førerkortforskriftens § 9
2004: Se ordlyden i www.lovdata.no
2004: Semesteroppgave: Døve og sertifikat

DIVERSE
1929: Knut Hässler: Den egentlige døves psykiske liv og funksjon
1929: Axel Fleischer: Internat - externat
1929: Fjernsyn og radiofotografering
1929: Axel Fleischer: Der "Tegn og Tale" ble trykket de 9 første årene!
1930: Barnetallet i døveskolene m.m.
1930: "Ringeren av Notre Dame" var døv
1930: Frekk bedrager
1933: De Døves eget blad "Tegn og Tale"
1933: Et særhjem for døve (Hjemmet for døve)
1933: Steriliseringslov i Tyskland
1935: R.Ruud: Samkvemmet blandt de døve
1936: Slik er det å være døv
1937: Fjernsyn, de døves telefon
1944: Høreapparater for døve
1944: Høreapparatet var ren svindel
1944: Døve og indianere forstår hverandre utmerket
1949: Fritt ord!
1951: Harald Nesse: Døv som voksen
1952: Axel Fleischer (1860-1952)
1953: Hassel i almanakken
1957: Finn Johansen: Er døvheten et større handicap enn vi selv vet?
1958: Olaf Hassel: "De døve kan ikke snakke ordentlig"
1958: Gunvor Skog-Carlsen: "De døve kan ikke snakke ordentlig"
1958: Thorbjørn Sander: "Omtrent alle døve er ordblinde!"
1958: G.S.C.: Hos døve speiderpiker i Stange
1958: Finn Johansen: De døves dag, 28. september
1961: "Budstikken"
1958: Eilif Ohna (leder): Det er glede i å hjelpe
1964: Imre Ivanka: Pantomime for døve (Oslo)
1968: A. Bjerke: De stille i landet (prolog)
1980: De første teksttelefon-brukerne i Norge (prøveprosjekt)
198?: Parsons: Bjelleklang!
1998: Psykolog Kerstin Heiling: Kommunikasjon er grunnlag for utvikling
1999: 1412: Nødtelefon for døve
2002: Kirkens SOS - krisetelefon

SPORT
1929: Finland, Sverige og Danmark bekymret over døveidretten i Norge
1930: Vi starter med idrettsspalte i Tegn og Tale!
1944: Døv idrettsmann omkommet
1950: Sabotasje - eller hva? (sjakk)
1950: Sabotasje - eller hva? - et tilsvar (sjakk)
1950: Appell fra Norges Døves Idrettsforbund
1951: Rekordstorm av Endre Grytnes

DØVETOLK/TEGNSPRÅKTOLK
1929: Autoriserede tolke for døve
1945: Tolkproblemet
1958: Vi trenger tolker
1960: Tolkspørsmålet igjen
1961: Tolkespørsmålet må få førsteprioritet
1986: Tolkformidlingssentral åpnet i Bergen
2002: Skriveverkstedet (Danmark)

KIRKEN
1948: En nordmann skal begynne døveskole på Madagaskar
1948: Pastor Ragnvald Hammer
1951: Nonneseter kapell innviet i Bergen
1961: Sokneprest Borgenvik er død