Debatt, artikler, nyheter, kunngjøringer, linker
foredrag, hefter, hobby, reiser osv.
Opprettet 31.03.2001 (åpnet 5.488 ganger fram til 01.07.2003)
Temagrupper:
[Debatt/innlegg/tegnspråk] - [Barne- og ungdomsår uten tegnspråk] - [Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede] - [Bøker om tegnspråk] - [CI] - [Søk etter CI på nettet] - [Historie] - [Diverse] - [Hørt det før?] - [Dette har noen opplevd] - [Kultur] - [Det skjer i dag!] - [DeafWay II] - [Bergen Døveforening] - [Linker] - [Foredrag-hefter] - [Andre hefter] - [Rune: Fritid / reiser / hobby] - [Rune: Skolegang]


Plasser tegnene til rette bokstav! (Gjelder de med Microsoft Explorer)
Plasser tegnene til rette bokstav! (Gjelder de med Netscape Navigator)


1. Debatt / innlegg / tegnspråk

 1. 02.03.2001: Debatt om tegnspråk eller ikke tegnspråk på døveskolene (igangsatt av Lisa Lind)
 2. 00.06.2001: "Med lov skal land bygges..." v/Odd-Inge Schröder (om tegnspråklov)
 3. 00.06.2001: "Tegnspråk som lovfestet minoritetsspråk.." v/Svein Arne Peterson (om tegnspråklov)
 4. 20.11.2001: Debatt NFI snart uten døve ansatte - hva nå? (igangsatt av Knut Bjarne Kjøde)
 5. 29.04.2001: TMFOK (tegn med fast oral komponent)
 6. 29.04.2001: EU-språkåret: FLAMSK
 7. 20.09.2001: EU-språkåret: WALLONIA (belgisk-fransk tegnspråk)
 8. 17.04.2001: Tegnspråk
 9. 02.05.2001: CI-debatt (ikke tidligere publisert, kun nevnt i denne debatten)
 10. 31.05.2001: ASL eller BSL?


2. Døve og tunghørte som har opplevd barne- og ungdomsårene uten tegnspråk

 1. 08.11.1997: Asbjørn Midtskogen: Alvorlig identitetsproblem
 2. 16.06.2000: Konferanse om "Tunghørte barns språkbehov"
 3. 26.04.2001: Ragna Huse: Et menneskeliv er mere enn det å kunne tale godt


3. Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede
 1. 19.02.2003: Styret i Hordaland Foreldrelag for Hørselshemmede 2003-2004


4. Bøker om tegnspråk

 1. 01.08.1996: Ann Kristin Malmquist og Nora Edwardsen Mosand: "Se mitt språk!"
 2. 00.00.1983: Marit Vogt-Svendsen: "Norske døves tegnspråk"


5. CI (Cochlea Implantat)

FLYTTET TIL: DEAFNET (NDF) (dessverre er den linken borte fra NDFs hjemmeside)


6. Søk etter CI (Cochlea Implantat) på nettet

 1. 00.00.0000: Søk på Yahoo etter Cochlea Implantat
 2. 00.00.0000: Søk på Google etter Cochlea Implantat
 3. 00.00.0000: Søk på Lycos verden etter Cochlea Implantat


7. Historie

 1. 26.09.1977: Rekkedal: Døve barns skolegang ved Kristiania off. skole for døve i perioden 1915 til 1930
 2. 05.06.1998: Schrøder: Om menneskesyn og døveundervisning
 3. 28.04.2001: Anda: Døv amatørastronom Olaf Hassel (1898-1972)
 4. 08.02.2002: 1952: Døves forhold i gamle dager (år 5000 f.Kr. til år 500 e.Kr.)
 5. 17.01.2002: 1780: Krangel mellom Heinrice og de Épée om undervisningsmetode
 6. 1950: Thomas H. Gallaudet (Gallaudet University er oppkalt etter ham)
 7. 1952: Axel Fleischer er død (1860-1952)
 8. 04.08.2000: Dr. William Stokoe (USA) - tegnspråkforskningens "far" - er død.


8. Diverse

 1. 01.12.1930: "Ringeren av Notre Dame" var døv
 2. 01.09.1995: Bilder fra verdenskongress for døve i Wien, 1995
 3. 28.02.1997: Odd-Inge Schrøder (50) i åpenhjertig intervju
 4. 01.08.1997: En NY gruppe dannet under Verdensforbundet for døve
 5. 15.08.1997: Vil TELENOR likevel ta ansvar for TEKSTTELEFONKATALOGEN?
 6. 03.04.1998: Tittel på lederartikler i Døves Tidsskrift 1973-1997
 7. 09.01.2001: Dar kjem dampen (innlegg i Bergens Tidende)
 8. 09.01.2001: Dar kjem dampen, slik Ragnvald Hammer skrev den i 1963
 9. 04.02.2001: New Scientist: Tidlig språkopplæring best
 10. 19.05.2001: Litt kinesisk (litt påfallende lik vår tegnspråk-grammatikk?)
 11. 18.05.2001: Dikt: Jeg kan høre hånden din
 12. 21.05.2001: Veien til NDFs kontor på Asker
 13. 25.05.2001: Finnes det AA (Anonyme Alkoholiker) for døve?
 14. 25.05.2001: Gravsangenes ti på topp 1974-75
 15. 01.12.2001: Hordaland Foreldrelags idrettshøst 2001
 16. 21.12.2001: Dikt: De nære ting
 17. 07.02.2002: Nasjonalsanger (Norge, Danmark, Finland, Sverige og Island)
 18. 1929: Om fjernsyn og radiofotografering
 19. 1953: Per Anderson Prolog v/De Døves Forenings 75 års jubileum
 20. 1954: Thorbjørn J. Sander: Hvor blir det av ungdommen?
 21. 1956: De døves venn fyller 80 år: Fru Inga Braae Johannessen (initiativtakeren til opprettelsen av Alm skole)
 22. 1957: Finn Johansen: Er døvheten et større handicap enn vi selv vet?
 23. 1958: Elever på Bergen Yrkesskole for døve, 1957-59
 24. 1970: Elever på Bergen Yrkesskole for døve, 1970-71
 25. 1963: Eilif Ohna: Det er glede i å hjelpe (jordskjelvrammede døve i Skoplje)
 26. 2001: WFDs bistand-policy
 27. 2002: Debatt i Bergen Døvesenter om døveskolens framtid
 28. 2002: Bergens Tidende: Gi meg en blomst mens jeg lever
 29. 1980: De første teksttelefon-brukerne i Norge (prøveprosjekt)
 30. 2002: Bergens Tidende: Om støy (beregning av dB osv.)
 31. 1967: Tegn og Tale 1967: Språk-diskriminering (om forbud mot tegnspråk)
 32. 1970: TV-film i 1960- og 70-årene. Husker du noen av dem?


9. Sagt av en eller annen
 1. 18.04.2001: Sagt om CI, tegnspråk osv.
 2. 16.06.2001: Harry G. Lang: "Involver meg - og jeg forstår det"


10. Dette har noen opplevd
 1. 23.04.2001: Morsomme episoder i forbindelse med tolking
 2. 23.04.2001: Konsekvenser etter samtale via 149


11. Kultur
 1. 20.04.2001: Teater: "Jeppe på Berget" - Det Norske Tegnspråkteater
 2. 16.11.2001: Teater: "Antigone" - Det Norske Tegnspråkteater
 3. 20.04.2001: Sketsj: "Lokal-TV" - Bergen Døveforening 1986
 4. 20.04.2001: Kjendis: Sissel Kyrkjebø i Bergen Døveforening, julen 1986


12. Det skjer i dag!
 1. 01.12.2000: Innsamlingsaksjon Nytt Døves Hus på Madagaskar


14. Deaf Way II, USA, 8.-13. juli 2002
 1. 26.03.2002: Deaf Way II: Runes foreløpig program under Deaf Way II (PDF)


15. Bergen Døveforening
 1. 15.07.1959: Bergens døve har fått feriehjem!
 2. 01.01.1998: Bergen Døveforenings styre siden 1968
 3. 09.02.1978: BDFs medlemmer med stemmerett i 1978
 4. 01.01.1998: Bergen Døveforening 1981-1994
 5. 01.01.2000: Døves Kvinneklubb i Bergen
 6. 01.01.2000: Tillitsverv i Bergen Døves Ungdomsklubb 1963-1978
 7. 00.12.1980: Bilder fra tegnspråkkurs i Bergen, desember 1980


16. Linker
 1. 28.04.2001: Døverelaterte linker
 2. 28.04.2001: Andre linker


17. Foredrag-hefter (PDF-format)
 1. 01.12.1998: Framtidens tolketjeneste (8 sider - 544 k)
 2. 23.07.1999: Fra visjon til virkelighet (12 sider - 1551 k)
 3. 01.04.2000: IKT - som skapt for Døve? (8 sider - 503 k)


18. Andre hefter (PDF-format)
 1. 01.09.1997: Olaf Hassel 1898-1972 (8 sider - 656 k)
 2. 31.12.1999: Multimobiltelefon NOLLE, kort fortalt (3 sider - 415 k)
 3. 01.06.1995: Deaf and Adoption (20 sider - 87 k)
 4. 01.09.1999: Deaf Adoption News Service - engelsk (8 sider - 201 k)
 5. 01.11.1999: Deaf Adoption News Service - spansk (8 sider - 195 k)


19. Rune: Fritid / reiser / hobby / Familie
 1. 00.00.1965: Tidligere HFL-leder, Kåre Johannessen, og Rune
 2. 25.02.1971: Partiell solformørkelse: Slik kan man gjøre
 3. 00.00.1974: Glimt fra en sekvens av DUKs Trickfilm 1974
 4. 28.04.2001: Bergensmesterskapet i maskinskriving 1986
 5. 06.08.1975: Alene på sykkel fra Bergen til Istanbul 1975
 6. 01.10.1980: 3 døve bergensere på 4 måneders biltur i Afrika 1980
 7. 10.12.1999: Oppfinnerprisen 1999
 8. 28.04.2001: Samling: Tegn-ordbøker
 9. 28.04.2001: Samling: Sand fra hele verden
 10. 29.04.2001: Slekten etter Nils Bertin Algrøy og Kari Oline Rasmussen (16 sider - 491 k)
 11. 06.06.2001: Adopsjos-meny (+ ADA-reglene i USA)
 12. 18.01.2002: Bekreftelse...


20. Rune: Skolegang
 1. 00.04.1961: Runes klasse på hørende skole i Bergen 1960-61
 2. 19.04.1961: Innkalling til prøveuke på Skådalen mai 1961
 3. 23.06.1961: Innkalling av nye elever til døveskolen
 4. 12.10.1961: Skolen vaksinerer barna mot poliomyelit
 5. 00.09.1964: Lommepenger (skole-bankboken)
 6. 00.00.1966: Skolerute 1966-67, Holmestrand off. skole for døve
 7. 00.06.1968: Runes klasse: Hjemreise fra Haraldvigen Leirskole ved Kristiansand
 8. 00.00.1969: Bekreftelse på plass på Alm skole 1969-70
 9. 00.00.1969: Bilder fra Holmestrand døveskole 1961-69